Lärar- och förskollärarutbildningarna ska reformeras

6 juli 2023

Regeringen tillsätter en utredning som ska föreslå hur antagningskraven till lärar- och förskollärarutbildningarna kan höjas, hur ämneslärarutbildningen kan stärkas samt hur utbildningarna kan få ett ökat fokus på ämneskunskap, kognitionsvetenskap och praktisk metodik.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 november 2024. Till särskild utredare utses Peter Honeth.

Läs mer på regeringens hemsida

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.