Umeå universitets ansökan till Europauniversitet beviljades inte

3 juli 2023

Trots ett gediget arbete tillsammans med åtta andra universitetet i den gemensamma alliansen AcrossEU gick det inte vägen för årets ansökan. – Vi kommer att utvärdera vårt arbete hittills för att dra lärdomar och vi fortsätter vårt samarbete på den inslagna vägen, säger Cathrine Norberg, vicerektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor.

I år var det andra gången som Umeå universitet lämnade in en ansökan om att bli Europauniversitet tillsammans med åtta andra universitet som ingår i den strategiska alliansen AcrossEU. Visionen är att skapa europeiska campus mellan universiteten där studenter och medarbetare kan engagera sig i kunskapsutbyten över landsgränser och ämnesområden.

Den tidigare ansökan som lämnades in 2022 tilldelades ett Seal of Excellence som utdelas till förslag med hög kvalitet, men det blev ingen finansiering den gången på grund av begränsad budget inom utlysningen. Även denna gång var det den begränsade budgeten för nya allianser som var anledningen till att ansökan inte beviljades trots att ansökan på nytt uppnådde samma höga kvalitet och högsta betyg.

Pågående samarbete mellan universiteten

Samarbetet inom alliansen är redan på gång och alla partneruniversitetens rektorer har kommit överens om att skicka in en ny ansökan 2024, då budgeten för nya allianser kommer att vara betydligt större än under 2022 och 2023.

Vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet.

Foto: Porträtt av Cathrine Norberg.

– Vi kommer att utvärdera vårt arbete hittills för att dra lärdomar och vi fortsätter vårt samarbete på den inslagna vägen. Tillsammans med de övriga lärosätena i alliansen kommer vi att arbeta vidare för att hitta strukturer för framtida kunskapsutbyten och forskningssamarbeten, säger Cathrine Norberg.

Umeå universitet har internationalisering högt på agendan sedan en lång tid tillbaka och även om ansökan inte fick grönt ljus fortsätter arbetet i linje med universitets fyra utvecklingsområden för internationalisering.

Detta är AcrossEU

AcrossEU är ett nätverk som består av nio bredduniversitet från åtta europeiska länder som representeras av närmare 160 000 studenter, 20 000 forskare och akademisk personal samt lokala och regionala intressenter. Inom AcrossEU kommer det gemensamma arbetet att implementeras genom fyra centra som tillsammans främjar undervisning, forskning, innovation och entreprenörskap samt samverkan med samhället.

Medlemmar i alliansen

  • Umeå universitet, Sverige
  • University of Lapland, Finland
  • Lapland University of Applied Sciences, Finland
  • University of Caen, Frankrike
  • University of Siena, Italien
  • Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Nordmakedonien
  • University of Fribourg, Schweiz (associerad)
  • University of Valladolid, Spanien
  • University of Pardubice, Tjeckien

Läs mer om Across EU

Läs mer om initiativet Europauniversitet

Länk till EU-beslutet om vilka allianser som beviljades i denna omgång

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.