Skulle digitalisering av administrativa processer kunna underlätta för chefer?

16 augusti 2023

Krönika Det kan man så klart ha olika åsikt om men jag påstår att det finns två områden där utvecklingsinsatser skulle kunna göra stor skillnad och som skulle kunna underlätta beslutsfattande och planering av verksamheten på alla nivåer inom Umeå universitet.

Maria Hanell, planeringschef och enhetschef Planeringsenheten

Foto: Hans Karlsson

För det första att utveckla och optimera system och plattformar för att ge verksamheten möjlighet till mer avancerade dataanalyser. Analyserna skulle inte bara involvera våra interna datakällor utan det skulle även finns möjlighet till integrering med externa datakällor. Det finns ett stort behov och efterfrågan från verksamheten om att vidareutveckla analysområdet för beslutsfattare på alla nivåer.

För det andra skulle digitalisering av planerings- och uppföljningsprocesserna vara till stor hjälp i arbetet med planering och uppföljning på fakulteter, institutioner och enheter. Genom att ersätta manuella och pappersbaserade processer med digitala verktyg och plattformar, skulle prefekter och chefer ges möjlighet att styra sina verksamhetsområden på ett mer effektivt sätt. En digitalisering av processerna skulle möjliggöra en snabb och smidig åtkomst till viktig information och data som behövs för beslutsfattande och personberoende och sårbarheten skulle minska.

Genom att digitalisera processerna som idag är tidskrävande och komplexa, frigörs tid och resurser som prefekter, chefer och administrativ personal kan fokusera på mer strategiska och utvecklingsinriktade uppgifter. Att kunna följa och utvärdera verksamhetens framsteg och resultat på en digital plattform ger en bra överblick och underlättar möjligheten att identifiera möjligheter och risker, vilket ger en bra grund för beslut och planering inför framtiden.

Under våren 2023 har Planeringsenheten i samarbete med ITS bedrivit en förstudie för att undersöka verksamhetens behov av mer avancerade analysverktyg och digitalisering av planerings- och uppföljningsprocesserna. Det har även gjorts en omvärldsanalys för att se hur andra lärosäten och myndigheter hanterar dessa frågor. Slutsatserna och förslagen till fortsatt arbete kommer att presenteras för universitetsdirektören i början av hösten.

Men en liten antydan om inriktningen för dessa förslag så skulle mitt svar på frågan i rubriken vara: Ja, det skulle det absolut kunna göra!

Maria Hanell, planeringschef och enhetschef för Planeringsenheten

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.