Sök utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

24 januari 2019

Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands? Är du 25–35 år och har en akademisk examen på lägst masternivå, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik? Då kan du senast den 4 mars 2019 söka ett stipendium från Hans Werthén Fonden vid IVA. 

Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LLM-studier, i en kvalificerad internationell miljö. Stipendiet ligger på mellan 100 000 och 200 000 kronor. 

För att kunna söka ska du:

  • vara mellan 25–35 år
  • ha lägst en akademisk grundexamen, men gärna en doktorsexamen
  • ha haft någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande erfarenheter från näringslivet

Mer information om stipendiet hittar du på: 
Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 

Ansökningsportalen är öppen till och med den 4 mars 2019.

Har du frågor? 
Kontakta gärna Monica Sannerblom, projektkoordinator 
telefon: 08-791 29 43
mejl: monica.sannerblom@iva.se 

Redaktör: Lena Holmberg