Anna Cederbergs Stiftelse för medicinsk forskning

16 september 2019

Doktorander vid Medicinska fakulteten erbjuds ansöka om medel ur Anna Cederbergs Stiftelse för resor i samband med forskningsvistelse utanför Sverige, vilket inte omfattar deltagande i konferens eller kurs. Ansök senast den 31 oktober.

Examinator och huvudhandledare ska godkänna att forskningsvistelsen ingår som en del i doktorandens utbildning på forskarnivå.

I förordnandet i testamentet står:
"Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning bedriven av svenska vetenskapsmän. Avkastningen av stiftelsens tillgångar skall i första hand användas för svenska vetenskapsmäns deltagande i undervisning och forskning vid utländska läroanstalter samt i kongresser utomlands och även för studieresor för befordrande av svensk medicinsk forsknings framåtskridande."

Förordnandet innebär att endast svenska medborgare kan komma ifråga för medel ur stiftelsen och att det endast gäller resor utanför Sverige.

Blankett för ansökan om medel

Endast en ansökan per doktorand får skickas in.

Notera att personbevis måste bifogas ansökan (kopia på körkort accepteras inte). Skanna ifylld och underskriven ansökningsblankett och personbevis till en pdf-fil.

Ansökan mejlas av den sökande senast den 31 oktober 2019 till: medel@diarie.umu.se

Skriv diarienumret (se FS-numret ovan) i ämnesraden i mejlet.

 

Redaktör: Lena Åminne