Utlysning Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

21 augusti 2020

Stiftelsen stöder forskning kring HIV-infektion och AIDS, särskilt aspekter som avser behandling, prevention och vaccin. Prioritet ges projekt med klinisk anknytning och till sökande som nyligen påbörjat sin forskning. Ansök senast den 1 oktober.

Stöd ges normalt bara till forskning som har en tydlig anknytning till ett svenskt universitet eller sjukhus.

Läs mer på stiftelsens webbplats

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.