Mistra: 40 milj till forskningsprogram om klimat, jämlikhet och digitalisering

10 september 2020

För att nå målsättningarna i Parisavtalet och skapa förutsättningar för en samhällsomställning i linje med globala klimatmål behöver nya aktörer samverka.

Mistras utlysning vill bidra till att forskare i samverkan med civilsamhället genererar nya insikter på vetenskaplig grund.

Mistra bjuder in till ett informationsmöte om utlysningen, via Zoom, den 29 september klockan 9.00-10.30. Under mötet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.

Läs mer och anmälan till informationsmötet

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.