Utlysning Märta Lundqvists stiftelse

4 november 2021

Stiftelsens övergripande syfte är att främja forskning om den mänskliga hjärnan. Särskilt prioriteras patientrelaterad och kliniskt fokuserad forskning. Ansök senast 13 januari 2022.

Stiftelsen har även som målsättning att stimulera yngre forskare. Forskningsprogrammet ska innehålla tydliga mål så att resultatet av erhållna medel kan utvärderas.

Storleken på utdelningsbara medel uppgår till 2 090 000 kronor.

Vem kan söka anslag?

Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska universitet med avlagd doktorsexamen (bevis i bilaga) inom tidsramen 5 år, dvs efter 1 januari 2017.

Avräkning av tid kan ske för föräldraledighet och tid för eventuell AT tjänst. Sök senast 13 januari 2022, för frågor kontakta: eva.lang@kjallgren.se

Utlysning Märta Lundqvists stiftelse

Redaktör: Lena Åminne