Formas: Planerade utlysningar 2022

20 januari 2022

Formas ska under 2022 fördela närmare 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till forskning och innovation för en hållbar utveckling. Majoriteten av dessa medel fördelas genom utlysningar där olika projekt prövas i konkurrens.

Redaktör: Per Melander