Utlysning: Stipendier till forskare eller student inom läkemedelsområdet

15 augusti 2022

Forskare på heltid, student eller kanske i planer på ett tillfälligt projekt? Nu utlyser Apotekarsocieteten flera stipendier.

Du som är doktorand eller disputerad har möjlighet att söka stipendier för konferenser, kurser, forskningsvistelse eller post doc-vistelse via Apotekarsocieteten. Du behöver inte vara apotekare, olika stiftelser har olika ändamål, och med en komplett ansökan finns stora chanser att få stöd! Som knuten till ett universitet kan även du som arbetar utanför akademin söka stipendium för forskningsprojekt om apotekens bidrag för bättre läkemedelsanvändning.

För studenter på grundnivå finns möjlighet att få resebidrag för examensarbete.

Ansök senast den 31 oktober.

Läs mer:

Stipendier att söka - Apotekarsocieteten