Påminnelse: Företagsforskarskolan utlyser doktorandresurser

17 augusti 2022

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet utlyser finansiering av doktorand i samverkansprojekt. Fram till den 17 september tas ansökningar emot. Välkommen med din!

Anställd vid Umeå universitet som har rätt att vara huvudhandledare för en forskarstuderande kan söka en doktorandresurs. En extern organisationen ska vara inkluderad som medsökande och förväntas vara engagerad i projektet.

Utlysningen är öppen för alla fakulteter.

Sista ansökningsdag är den 17 september 2022.

Mer information:

Läs mer om utlysningen och ansökningsprocessen