Anders Karitz Stiftelse utlyser medel för filosofisk forskning

23 november 2023

Anders Karitz Stiftelse som har till uppgift att främja filosofisk forskning, gärna sådan som anknyter till andra vetenskaper, och betydelsefullt populärvetenskapligt författarskap, utlyser ca 200 000 kr som kan utdelas i form av flera bidrag. Sista dag för ansökan är den 19 januari 2024.

Ansökningar som avser levnadsomkostnader, utbildningsbidrag eller motsvarande, ersättning för datorutrustning och tryckbidrag till doktorsavhandlingar kan ej bifallas. Endast svenska medborgare kan söka utlysningen. När ansökan avser tryckkostnadsbidrag skall om möjligt två offerter bifogas.

Ansökan sammanfattad på särskild blankett med angivande av examina, utgivna skrifter, forskningsuppgifter med mera. samt så noggrann tidsplan som möjligt skickas per e-post eller brev till:

Anders Karitz Stiftelse
Jan Alsins
Hällbygatan 36 A
752 28 Uppsala
E-post: jan.alsins@kemi.uu.se

Kontakta Jan Alsins för ytterligare upplysningar samt för blankett för ansökan.

Redaktör: Eric Ågren