Strategic Grants for Internationalisation 2024 är nu öppet

29 november 2023

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, utlyser medel för strategiska internationaliseringsinsatser för att bidra till förnyelse och utveckling av internationalisering på lärosätesnivå. 

Programmet vänder sig till lärosätesledningen och stödjer strategiska initiativ som bygger på eller drar nytta av eldsjälars erfarenheter och drivkraft och tydligt bidrar till integrerad internationalisering (comprehensive internationalisation).

Extra medel för yngre forskares mobilitet
För att ge yngre forskare möjlighet att delta i strategiska internationella projekt och tidigt kunna bygga upp internationella nätverk, erbjuds extra medel för yngre forskares mobilitet. Detta mot bakgrund av att de på grund av pandemin har haft begränsade möjligheter att vistas utomlands under sin hittillsvarande karriär.

Unga forskare definieras som personer som för närvarande är registrerade som doktorander eller som har avlagt sin doktorsexamen 2021 eller senare.

Ansökan

Alla ansökningar skickas till Ingrid Svensson, enhetschef vid International Office senast 22 januari. Ansökan ska vara skriven på engelska. International Office sammanställer ansökningarna som bedöms av universitetets vicerektorer som i sin tur förbereder förslag till rektor som beslutar om vilket eller vilka projektförslag som skickas till STINT.

Ansökningsblankett

Mer information om utlysningen på STINTs webbplats.

Frågor?

Vänligen kontakta Ingrid Svensson, enhetschef vid International Office.
090-786 56 35

Redaktör: David Meyers