Delfinansiering av forskarstuderande i utbildningsvetenskap

14 september 2023

Inbjudan till skolhuvudmän, institutioner och fakulteter.

Utlysningens fullständiga namn: Inbjudan till samarbete kring forskarutbildning inom ramen för forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

Lärarhögskolan vid Umeå universitet inbjuder nu institutioner och fakulteter vid Umeå universitet samt skolhuvudmän i regionen (Västerbotten och Örnsköldsvik) att inkomma med ansökan om delfinansiering av doktorander inom det utbildningsvetenskapliga området. Sammanlagt erbjuder Lärarhögskolan inför höstterminen 2024 delfinansiering av 17 nya doktorandanställningar inom ramen för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Lärarhögskolans definition och avgränsningar av utbildningsvetenskap

Det kommer även att finnas möjlighet att delfinansiera licentiander, en anställningsform där vi främst vänder oss till skolhuvudmän. En licentiatsutbildning innebär två års heltidsstudier och det finns möjlighet för den forskarstuderande att bedriva studierna på t ex halvfart och samtidigt arbeta som lärare på den andra tiden.

Ekonomi

Lärarhögskolan kommer att delfinansiera kostnaden för forskarutbildningen med 425 tkr per år för forskarstuderande som bedriver studier om 240 hp. Medlen kommer att utbetalas under fem år. Om delfinansieringen avser forskarstuderande som kommer studera mindre än 240 hp, t ex genom att tillgodoräkna sig kurser/avhandlingsarbete från tidigare studier eller ha licentiatexamen som slutmål, reduceras Lärarhögskolans finansiering till att bli proportionellt mot den studerade tiden.

Villkor för antagning

Delfinansieringen avser endast nyantagning av forskarstuderande via utlysning, och kan inte finansiera redan antagna personer. Delfinansiering kan efter samråd med Lärarhögskolan innefatta utrymmen som redan är utlysta men ännu inte tillsatta. Det är inte möjligt att kombinera annan finansiering från Lärarhögskolan med delfinansieringen i denna utlysning.

Eftersom ett av forskarskolans primära syften är att bygga en universitetsgemensam forskarutbildningsmiljö inom det utbildningsvetenskapliga området ska den studerande läsa ett obligatoriskt kurspaket om 22,5 hp i forskarskolans regi.

Ansökan

Ansökan görs av dekan, prefekt, rektor/skolchef eller motsvarande i detta webbformulär senast den 6 november 2023:

I det fall där fakulteten ombesörjer fördelningen av doktorandutrymmen till institutioner ska dekan eller annan ansvarig på fakultetsnivå skicka in ansökan.

Beslut om fördelning av doktorandutrymmen fattas vid styrelsens möte i februari 2024.

Preliminär tidsplan
21/9 Informationsmöte med institutioner och skolhuvudmän (zoom)
6/11 Sista dag för ansökan om LH:s doktorandutrymmen
21/11 Beslutsförslag i Lärarhögskolans forskningskommittée
6/12 Beslut i Lärarhögskolans styrelse
jan-maj 2023: Rekryteringsprocess (datum sätts senare)
11/9 2023 Alla avtal och överenskommelser undertecknade

Mer information

Om ni vill veta mer om utlysningen, forskarskolan och/eller ekonomin är ni varmt välkomna till vårt informationsmöte på zoom.
Tid: 21 september, kl 14-15
Länk till mötet i zoom

Kontakta oss gärna om ni vill veta mera om Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området och om hur samarbetet mellan institution/skolhuvudman fungerar.

Kontaktperson

Carina Rönnqvist, forskningssamordnare
090-786 76 10
carina.ronnqvist@umu.se

Vi ser fram emot er ansökan!
Lärarhögskolan