Forskningssamarbete med Sydkorea

20 februari 2024

Utlysning gällande samarbete med Sydkorea inom naturvetenskap, teknik och medicin. Projektet ska bidra till utveckling inom något av områdena: halvledare, displayer, laddningsbara batterier, vätgasteknik, smarta transporter, nästa generations kärnkraft, bioteknik, flygteknik, marinteknik, cybersäkerhet, AI, robotik eller kommunikationsteknik.

Umeå universitet har sedan 2013 medverkat i projekt med Sydkorea. Det första projektet hade studentrekrytering som fokus, men under åren har projektet ändrats och rört sig bort från studentrekrytering och mer mot forskning och forskningssamarbeten. Det nuvarande projektet, SKERIC, Sweden Korea Education, Research, and Innovation Collaboration, syftar till kunskapsutbyte och nya perspektiv för nästa generation av forskare och innovatörer.

Programmet är ett samarbete mellan NRF, National Research Foundation of the Republic of Korea, och SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning. Organisationerna satsar tillsammans nära 100 miljoner kronor och kommer att välja ut ett tiotal projekt. Bidragen ska användas till forskningssamarbete, gemensamma seminarier, konferenser, workshops och utbyte av forskare mellan de ansökande grupperna, under en treårsperiod.

Ansökan ska ha en koreansk och en svensk projektledare och beskriva det föreslagna samarbetet, vilka potentiella projektdeltagare som kommer att medverka och innefatta en budget. En ansökan med lika innehåll ska samtidigt lämnas in till NRF från den koreanska projektledaren och till SSF från den svenska projektledaren. Ansökan ska skrivas på engelska.

Sista ansökningsdag är den 15 april kl. 14.00. Tidigast projektstart är 1 november 2024.

Vid specifika frågor, kontakta SSF:s programchef Joakim Amorim: joakim.amorim@strategiska.se, +46 8 505 816 65.
För stöd med ansökan, kontakta RSO, antingen på rso@umu.se eller jonas.rosenqvist@umu.se

Call for proposal_Grants for Korean-Swedish.pdf