Medel för mikroprojekt om att förstå (och förklara) AI

12 februari 2024

TAIGA:s fokusområde "Att förstå (och förklara) AI" fokuserar på teoretiska och praktiska strategier för att skapa och främja bättre förståelse för AI-system bland olika intressenter, inklusive allmänheten och beslutsfattare. Forskare vid Umeå universitet inbjuds att ansöka om finansiering för mindre, kortvariga projekt relaterade till fokusområdets intresseområden. Sista dag för ansökan är den 15 mars 2024.

Projekt som involverar tvärvetenskapligt samarbete, inklusive men inte uteslutande områden som representeras i TAIGA, uppmuntras särskilt. Projekten kommer att utvärderas med avseende på hur de passar in i fokusområdet, deras vetenskapliga intresse, genomförbarhet och tvärvetenskaplighet.

Total tillgänglig finansiering uppgår till 100 000 kr (inklusive OH), vilket kan behöva delas mellan fler än ett projekt. Ange därför i ansökan både önskad budget och en minsta genomförbar budget för mikroprojektet. Medlen kan användas för att täcka forskningstid, utrustning, resor och gästföreläsare.

Medlen ska användas under år 2024 och projektresultaten ska rapporteras senast i slutet av januari 2025.

För att ansöka, vänligen skicka det bifogade dokumentet till fokusområdeskoordinatorn, Dimitri Coelho Mollo, senast den 15 mars 2024. 

Redaktör: Eric Ågren