Skickliga lärare meriteras i karriärsystemets första utlysning

Sedan 2013 är det möjligt för lärare vid Umeå universitet att ansöka om inplacering i det pedagogiska meriteringssystemet. Målet med modellen är att lyfta fram och belöna skickliga lärare och stimulera pedagogiska diskussioner.

I pilotomgången utnämndes nio lärare, och i den första ordinarie utlysningen har hittills trettionio sökande bedömts vara meriterade eller excellenta lärare. För några ansökningar har inget beslut fattats ännu på grund av sent inkomna sakkunnigutlåtanden.

– Vi hade ingen begränsning till ett visst antal sökande denna gång, så det stora söktrycket var en glad överraskning, säger prorektor Anders Fällström.

– Bedömningsprocessen har engagerat många pedagogiskt sakkunniga över hela landet och är inte helt klar ännu. De som inplacerats i nuläget kommer att uppmärksammas i samband med vårpromotionen 2015, de som inplaceras senare i vår kommer att uppmärksammas nästa år.

Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell har två nivåer, meriterad och excellent, och har stora likheter med motsvarande modeller i landet. Det som gör Umeås modell lite unik är att modellen är öppen för samtliga lärarkategorier, samma kriterier gäller för alla fakulteter, nivåerna är kopplade till lönepåslag och att externa bedömare anlitas för granskningen.

En nämnd för högskolepedagogisk meritering säkerställer att kriterierna tillämpas på samma sätt över hela universitetet.

Det har skett vissa förändringar i modellen sedan pilotomgången. Bland annat har det blivit tydligare hur en pedagogisk portfölj ska utformas och bedömas, vad som krävs för att vara behörig att söka och hur handläggningsprocessen sker. Själva ansökan ska bestå av tre delar, ett CV, en pedagogisk portfölj samt ett yttrande från prefekten om lärarens behörighet.

– Kvaliteten på ansökningarna är riktigt bra nu, det märks att de uppdaterade instruktionerna och utlysningen underlättade för de som ansöker, säger Anders Fällström.

– En utmaning som kvarstår är att kvalitetssäkra de sakkunnigas utlåtanden. Liksom i andra bedömningssammanhang är bedömarkompetensen skiftande, och denna gång har väldigt många sakkunniga engagerats. Vi tar med oss dessa erfarenheter till nästa omgång och tänker bli bättre på att ge de sakkunniga som anlitas feedback på sina utlåtanden.

– Nästa utlysning kommer redan efter sommaren. Därefter kommer de två genomförda omgångarna att utvärderas för att kunna förbättra systemet ytterligare, säger Anders Fällström.

Följande bedöms vara excellenta lärare:

Samhällsvetenskaplig fakultet:

Mattias Derlén, lektor, Juridiska institutionen
Christina Drugge, lektor, Institutionen för socialt arbete
Kerstin Hamreby, lektor, Institutionen för socialt arbete
Ann-Christine Häggqvist, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
Sofia Isberg, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
Ola Lindberg, lektor, Pedagogiska institutionen
Carl-Johan Orre, lektor, Institutionen för informatik

Humanistisk fakultet:

Hanna Zipernovszky, docent, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Helena Eckeskog, adjunkt, Instutionen för språkstudier
Lena Berggren, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Medicinsk fakultet:

Marie Bixo, professor, Institutionen för klinisk vetenskap

Universitetsbiblioteket:

Maria Wester, lektor, UB, universitetspedagogik och lärandestöd

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet:

Agneta Bränberg, lektor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Bent Christensen, lektor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Dan Johnels, professor, Kemiska institutionen
Fredrik Georgsson, lektor, Institutionen för datavetenskap
Peter Anton, lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Följande bedöms vara meriterade lärare:

Samhällsvetenskaplig fakultet:

Kenneth Backlund, lektor, Handelshögskolan, Nationalekonomi
Anders Bek, lektor, Institutionen för tillämpad utbildnings­vetenskap
Carita Bengs, lektor, Sociologiska institutionen
Karin Danielsson-Öberg, lektor, Institutionen för Informatik
Maria Eklund, lektor, Juridiska institutionen
Maria Forsman, lektor, Juridiskt forum
Rikard Harr, lektor, Institutionen för informatik
Ulf Hedestig, lektor, Institutionen för informatik
Anna-Karin Nyberg, lektor, Institutionen för informatik
Helen Strömberg, lektor, Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Mikael Söderström, lektor, Institutionen för informatik

Humanistisk fakultet:

Lars Samuelsson, docent, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Medicinsk fakultet:

Birgitta Englund, adjunkt, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Magnus Hultin, lektor/överläkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Stig Jacobsson, lektor, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet:

Lars-Daniel Öhman, lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Maria Göransdotter, adjunkt, Designhögskolan
Rolf Zale, lektor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Stefan Berglund, adjunkt, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Thomas Degn, lektor, Designhögskolan
Thomas Mejtoft, lektor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Åke Brännström, lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Per Melander
2016-05-13