Sjukfrånvaro

Vid sjukdom ska du stanna hemma från jobbet och anmäla sjukfrånvaro till universitetet. För sjukfrånvaro längre än sju dagar och sjukfrånvaro gäller särskilda regler och rutiner.

Denna sida är uppdaterad i september 2020 utifrån de särskilda regler, rutiner och rekommendationer som gäller med anledning av coronaviruset/covid-19.

Anmäl sjukfrånvaro

När du blir sjuk ska du direkt meddela din arbetsplats och registrera din sjukfrånvaro i PASS.

Om du blir allvarligt sjuk eller blir inlagd på sjukhus och inte har möjlighet att göra en sjukanmälan kan du göra en senare anmälan.

Läs mer på Aurora: Vem är min lönespecialist?

Vid sjukfrånvaro längre än sju dagar

Tillfälliga rutiner fram till 31 december 2020: Om du är sjuk längre än sju dagar behöver du i nuläget inte inkomma med ett läkarintyg till din lönespecialist.

Först om du blir hemma sjuk i mer än 14 dagar behöver du kontakta hälso- och sjukvården för att få ett läkarintyg.

Läs vidare på denna sida: Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar

Bakgrund till den ändrade rutinen

Med anledning av coronaviruset/covid-19 har riksdagen beslutat att upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Syftet med regeländringen är att minska belastningen på hälso- och sjukvården.

Ordinarie regler för sjukfrånvaro längre än sju dagar (åsidosatta fram till 31 december 2020)

I vanliga fall behöver du kunna uppvisa ett skriftligt läkarintyg från den åttonde sjukdagen för att kunna fortsätta vara sjukskriven. En kopia på läkarintyget då ska skickas in till din lönespecialist.

Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar - tillfälliga regler till 31 december 2020

Om din sjukfrånvaro blir längre än 14 dagar, gör arbetsgivaren en sjukanmälan till Försäkringskassan.

Från och med din femtonde sjukdag prövas din rätt till sjukpenning av Försäkringskassan, förutsatt att du gjort en ansökan till Försäkringskassan. Du behöver också kunna uppvisa ett läkarintyg från och med den femtonde sjukdagen.

Läs mer på Aurora om att ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan: Ersättning vid sjukdom

Rehabilitering

Om du blir sjuk och behöver rehabilitering är det viktigt att de åtgärderna inleds så fort som möjligt.

Om du blir sjukskriven längre än fyra veckor eller vid fler än fem tillfällen under de senaste 12 månaderna har din chef skyldighet att utreda vilka rehabiliteringsinsatser som du behöver.

I första hand ska din prefekt eller chef ta kontakt med dig och diskutera eventuella åtgärder. Din delaktighet är en viktig del och helt avgörande för att rehabiliteringen ska bli bra.

Läs mer på Aurora: Rehabilitering

PASS

PASS är det självrapporteringssystem du använder för att registrera frånvaro, ledigheter, övertid/mertid, reseräkningar m.m. Lönespecifikationen för dig som är anställd hämtas i PASS.

Logga in i PASS

Relaterade sidor PÅ AURORA

Personalenheten
2020-11-02