Löneutbetalning

Din lön betalas ut den 25:e varje månad, med undantag för vissa dagar som du ser i tabellen. Om den 25:e är en lördag får du lön på fredagen, om det är en söndag får du lön på måndagen efteråt.

Löneutbetalningsdagar år 2020/Salary Payment Days 2020

Lönemånad/

Payrollmonth

Körnings-
datum
extra utbet.             

Utbetal-
nings-
dag extra utbetaln. /Date for extra payments   
Datum för lönekörning 

Utbetalnings-

dag lön/  Payment date                         

Januari 20 dec 3 jan 17 jan 24 januari
Februari 31 jan 5 feb 18 feb 25 februari
Mars 2 mar 5 mar 18 mar 25 mars
April 31 mar 3 apr 17 apr 24 april
Maj 29 apr 5 maj 15 maj 25 maj
Juni 2 jun 5 jun 18 jun 25 juni
Juli 30 jun 3 jul 3 jul 24 juli
Augusti - - 18 aug 25 augusti
September 1 sep 4 sep 18 sep 25 september
Oktober 30 sep 5 okt 19 okt 26 oktober
November 2 nov 5 nov 18 nov 25 november
December 1 dec 4 dec 16 dec 23 december

Löneutbetalningsdagar år 2021/Salary Payment Days 2021

Lönespecifikation

Lönespecifikationen hämtar du via PASS. Hör av dig till din löneadministratör om du har frågor eller vill ha mer information.

Utbetalning av löneunderlag

Löneunderlag som skickas in antingen via PASS eller på papper (t ex timersättningar, studerandeersättningar, stipendier, övertid, tjänstledighet, skattejämkning mm) ska vara löneadministrationen tillhanda senast den 10:e i månaden för att de garanterat skall komma med till den månadens löneutbetalning.

Utbetalning av reseersättningar och personliga utlägg

För att du snabbt ska få ersättning för dina utlägg som gäller kostnader i anställningen, betalas reseersättningar och personliga utlägg ut vid två tillfällen under månaden, antingen tillsammans med din ordinarie utbetalning eller i början av månaden kring den 3-6 i respektive månad beroende på veckodag.

 

Lönespecialister

PASS

PASS är det självrapporteringssystem du använder för att registrera frånvaro, ledigheter, övertid/mertid, reseräkningar m.m. Lönespecifikationen för dig som är anställd hämtas i PASS.

Logga in i PASS

Personalenheten
2020-09-24