Arbetsglasögon

Du som anställd ska ha en bra synergonomisk arbetsmiljö. Din arbetsmiljö ska utformas utifrån en helhetssyn där ljusmiljön, teknisk utrustning, arbetsplatsen och arbetets organisation beaktas.

Om du behöver arbetsglasögon kontaktar du företagshälsovården som skriver en remiss till de optikerkedjor som universitetet har avtal med.

Personalenheten
2016-05-13