Arbetsglasögon

Du som anställd ska ha en bra synergonomisk arbetsmiljö. Din arbetsmiljö ska utformas utifrån en helhetssyn där ljusmiljön, teknisk utrustning, arbetsplatsen och arbetets organisation beaktas.

Om du upplever att du behöver arbetsglasögon ska du kontakta företagshälsovården som skriver en remiss. Ibland besöker de din arbetsplats för att se hur din arbetsmiljö och ergonomi ser ut.

Din chef ska underteckna remissen. Därefter bokar du tid hos den optiker som universitetet har ett avtal med. När du besöker optikern tar du med dig remissen, kostnaden för besöket samt glasögonen kommer då att betalas direkt av arbetsgivaren. Du ska inte betala något själv och göra ett eget utlägg i PASS.

Innan du kontaktar företagshälsovården är det bra om du läser den policy som gäller för bedömning av behov av synhjälpmedel.

Policy för synhjälpmedel

Information om leverantörer, pris och dylikt hittar du i Avtalskatalogen.

Avtalskatalogen

Personalenheten
2019-11-04