Medarbetarundersökning

I mitten av mars 2018 kommer en medarbetarenkät att gå ut till medarbetare vid Umeå universitet.

Just nu pågår förberedelsearbetet med organisationsstruktur och frågor. Enligt tidplanen kommer resultatet från undersökningen att publiceras i maj. Den senaste medarbetarundersökningen genomfördes 2014.

Mer information kommer löpande.

Relaterad information

Kontaktinformation

Lars Mähler, utvecklingskonsult Personalenheten, tfn 073-274 23 99

Lars Nordlander, Personalchef, tfn 786 61 93

Nils Eriksson, Utbildningsledare vid Kansliet för samhällsvetenskap, tfn 7866310

Lars Nordlander
2018-01-26