Friskvård

Som anställd vid Umeå universitet har du tillgång till en generös företagshälsovård, olika aktiviteter genom Kultur på campus, Hälsa på campus samt ett friskvårdsbidrag. Att utöva någon form av fysisk aktivitet ökar vår prestationsförmåga, vi mår bättre både fysiskt och psykiskt.

Friskvårdstimme

Alla anställda vid Umeå universitet ges möjlighet att bedriva friskvård en timme per vecka på arbetstid om verksamheten så medger. Prata med din chef eller prefekt om du har funderingar på hur du vill använda din friskvårdstimme. Friskvårdstimmen får nyttjas i den utsträckning och på det sätt som är lämpligt inom ramen för verksamheten och tidpunkten ska godkännas av närmaste chef.

Generellt gäller följande. Friskvårdstimmen

  • kan delas upp på högst två tillfällen per vecka
  • kan inte sparas till senare veckor
  • är inte flextidsgrundande
  • ska användas i början eller slutet på dagen, alternativt under lunchen.

Tänk på att för deltidstjänstgörande medarbetare ställs friskvårdstiden i relation till tjänstgöringsgraden. Du som arbetar 50 % får alltså möjlighet till 30 minuters friskvård per vecka.

Närmare detaljer kring friskvård och friskvårdstimmen finns i Regel - Friskvård vid Umeå universitet.

Försäkringen under friskvårdstimmen

Viktigt att känna till är att arbetsgivarens arbetsskadeförsäkring inte gäller när du utnyttjar din friskvårdstimme. Därför rekommenderas du ha en privat olycksfallsförsäkring som gäller för eventuella skador under din friskvårdstimme. Detta baseras på ett prejudicerande fall som prövades i Kammarrätten tidigare under 2019 där arbetstagaren i Jönköping inte fick ersättning för sin skada från arbetsskadeförsäkringen.

Friskvårdsinspiratörer

På några institutioner finns också välutbildade friskvårdsinspiratörer. Kolla med din chef eller prefekt om det här är något du vill ska finnas på din arbetsplats.

Christer Åkerberg
2019-09-17