Internationella medarbetare

För internationella medarbetare har Umeå universitet tecknat en försäkring med Kammarkolletiet "Försäkring för utländska besökare 2018-01-01". Försäkringen ersätter tidigare GIF 2015-01-01 - 2017-12-31.

Syftet är att tillgodose att alla internationella medarbetare vid universitetet har ett fullgott försäkringsskydd.

Målgruppen som omfattas av försäkringen är "Utländska medborgare som deltar i Umeå universitets verksamhet som t.ex. gästforskare, gästföreläsare, opponenter, stipendiater, praktikanter, icke folkbokförda medarbetare samt dennes medföljande familj (maka, make, sambo, barn)".

När en anställd medarbetare har blivit folkbokförd i Sverige upphör samlingsförsäkringen och den anställde omfattas i stället av de försäkringar som gäller för anställda vid Umeå universitet. Försäkringsskyddet upphör då även för medföljande varpå det är viktigt att en annan privat försäkring har tecknas som t.ex. hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring.

EU-medborgare med ett European Health Insurance Card ska i första hand använda sig av detta vid kontakt med sjukvården. De är i normalfallet försäkrade i hemlandet och omfattas av EU:s samordning av de sociala trygghetssystemen. De flesta EU-medborgare kan beställa ett intyg från socialförsäkringsinstitutionen i sitt ursprungsland som visar att de är försäkrade i hemlandet. Medborgare som av någon anledning inte är försäkrad genom socialförsäkringssystem inom EU täcks av samlingsförsäkringen. Information om EU:s samordningsavtal finns att läsa här.

Tillämpning av försäkring för utländska besökare

Försäkringen ersätter bl.a. nödvändiga och skäliga kostnader för akut sjuk- och tandvård. Försäkringen gäller under direkt resa mellan hemlandet och Sverige, samt dygnet runt i Schengen om den försäkrade har ett Schengenvisum utfärdat av svensk utlandsmyndighet. Om den försäkrade saknar ett Schengenvisum gäller försäkringen endast i Sverige.

För tjänsteresor utanför Schengen, samt för de som saknar Schengenvisum, ska en tjänstereseförsäkring tecknas med Kammarkollegiet. Beställning görs via e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

Då en skadeanmälan ska göras måste institutionen/enheten intyga med en underskrift av prefekten på blanketten att medarbetaren omfattas av försäkringen. Umeå universitets premie för försäkringen justeras årligen med hänsyn till utbetalda skadeersättningar. Det är därför viktigt att försäkra sig om att personen faktiskt har deltagit i Umeå universitets verksamhet vid skadetillfället. Vid frågor om ersättning och bedömning av skadeanmälan hänvisas direkt till Kammarkollegiet.

Ann-Christin Edlund
2019-06-03