Introduktionsprogram för nyanställda

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammet kommer att hållas digitalt i höst på grund av nuvarande mötesrestriktioner.

Syftet med introduktionsprogrammet är att ge dig information om Umeå universitet som organisation och arbetsgivare där du får möta ett antal nyckelpersoner från verksamheten.

Registrera dig på de presentationer du vill delta i. En dag före mötet får du en inbjudan med en länk till Teams-mötet i ett e-postmeddelande.

Det finns även ett introduktionsprogram på engelska och du är välkommen att anmäla dig till de presentationer som är av intresse. Mer information

27 oktober

15:40 - 16:10 Information om universitetsbiblioteket, UB
Presentationer av Anna-Karin Åsander och Sanna Ulfsparre, bibliotikarier
Umeå universitetsbibliotek erbjuder handledning och föreläsningar/ workshops inom följande områden: informationssökning, referenshantering, studiefärdigheter, akademiskt skrivande och vetenskaplig publicering.

Anmäl dig här

-------------

28 oktober

08:30 -09:00 IT-säkerhet, allt viktigare område
Presentation av Ingegerd Stenlund

Anmäl dig här

Kontaktinformation

Rosita Nilsson
Personalenheten
rosita.nilsson@umu.se

Torbjörn Forsberg
Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se

Rosita Nilsson
2020-10-23