Anställning efter ålderspension

Regeln om anställning efter ålderspension fastställer vad som gäller om du får en anställning efter att du gått i ålderspension.

I regeln framgår vad som gäller när det gäller anställningsform, längd på anställning, anställningsvillkor, arbetstid och vilka befattningsbenämningar som används. För mer information se regeln Anställning efter avgång med ålderspension.

Ann-Christin Edlund
2017-05-15