Personalfrågor

Dokument och mallar avseende anställningar vid Humanistiska fakulteten

Nedan finns dokument och mallar som berör olika former av personalärenden vid humanistiska fakulteten. Rubrikerna visar vilken typ av ärende respektive dokument eller mall omfattar. Dokumenten och mallarna uppdateras kontinuerligt.

Vid frågor, se kontaktuppgifter till fakultetens personalsekreterare, webbsidans högerspalt. För övriga universitetsövergripande personalärenden, se Anställning i navigeringslisten ovan. För fördjupad information, se Stöd och service och Regler och riktlinjer, även det rubriker i navigeringslisten ovan.

Läraranställningar

I Umeå universitets Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet beskrivs bland annat universitetslektorers möjlighet att prövas för befordran till professor.

Handläggningsordning för befordran till professor
Humfaks anställningsanvisningar inkl. docentansökan
Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar, anställning, befordran och docentprövning (gäller för de annonser som publiceras from 2018-04-11, docentansökningar och ansökningar om befordran from 2018-04-01)

Instructions for applications for employment, promotion and docent review at the Faculty of Arts

Instructions for applications for employment, promotion and docent review at the faculty of  Arts(for job advertisements published from 2018-04-11, docent applications and applications for promotion from 180401)

Mall rekryteringsprövning för lärare och forskare
Urvalsprinciper för forskarhandledning i praktiken

Instruktioner, checklistor och mallar

Flödesschema för anställningsärenden – lathund för humfak
Instruktion för avslut av utlyst anställning
Mall yttrande förslag till beslut om anställning
Mall tillsättningsbeslut

Kontaktinformation

Carina Eurenius-Lindberg,
personalsekreterare
Kansliet för humaniora
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 52 82
carina.eurenius-lindberg@umu.se

Besöksadress:

Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

KONTAKTINFORMATION

Ieva Eriksson,
personalsekreterare
Kansliet för humaniora
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 65 99
ieva.eriksson@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2018-05-24