Föreståndarens beslutmöte

Föreståndarens beslutsmöte hålls var tredje vecka. Ordförande för mötet är föreståndaren (beslutsfattande) och övriga närvarande är handläggare vid kansliet och student- och doktorandrepresentant.

Föreståndarens beslutsmöten (FBM) träffas måndagar kl 10 i LH:s konferensrum om inget annat aviseras.

Möten 2021
25/1
15/2
8/3
29/3
19/4
10/5
31/5
21/6

Protokoll från föreståndarens beslutsmöte

Marie Oskarsson
2020-12-10