Föreståndarens beslutmöte

Föreståndarens beslutsmöte hålls var tredje vecka. Ordförande för mötet är föreståndaren (beslutsfattande) och övriga närvarande är handläggare vid kansliet och student- och doktorandrepresentant.

Mötestider hösten 2019:

26 augusti
16 september
7 oktober
28 oktober
18 nov
9 december

Protokoll från föreståndarens beslutsmöte

Marie Oskarsson
2019-06-17