Föreståndarens beslutmöte

Föreståndarens beslutsmöte hålls var tredje vecka. Ordförande för mötet är föreståndaren (beslutsfattande) och övriga närvarande är handläggare vid kansliet och student- och doktorandrepresentant.

Mötestider:

21/1
11/2
4/3
25/3
15/4
6/5
27/5
17/5

Protokoll från föreståndarens beslutsmöte

Marie Oskarsson
2019-01-10