Lärarhögskolans styrelse

Styrelsen har huvudansvaret för grundutbildning och forskningsfrågor inom högskolans område.

Styrelsen består av tretton ledamöter. Ordförande är rektor vid Lärarhögskolan och vice ordförande är biträdande rektor vid Lärarhögskolan. Tre av ledamöterna ska vara dekan, prodekan eller vicedekan vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna. Tre ska vara lärare vid Umeå universitet, två ska vara företrädare för externa intressen och tre företrädare för studenterna. Mandatperiod 2019-01-01--2022-12-31

Ordförande

Lars-Erik Lauritz, föreståndare vid Lärarhögskolan

Vice ordförande
Anna Lindqvist, biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan

Lärarrepresentanter
Torulf Palm, professor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD),
Stina Westerlund, universitetslektor, Institutionen för estetiska ämnen,
Katarina Kärnebro, universitetslektor, Pedagogiska institutionen

Lärarrepresentanternas gruppsuppleant
Torbjörn Lindmark, universitetslektor, Pedagogiska institutionen

Externa representanter
Tobias Thomson, strateg, Region Västerbotten
Åsa Forsberg, förstelärare, Dragonskolan, Umeå kommun

Representanter för fakulteterna
Torkel Molin, prodekan, Humanistisk fakultet
Ann-Louise Silfver, vicedekan, Samhällsvetenskaplig fakultet
Sara Sjöstedt de Luna, prodekan, Teknisk- naturvetenskaplig fakultet

Studentrepresentanter

Ali Al-Soufi, studentombud UmPe
Anna Sahlin, ordförande UmPe
Lina Varg, doktorand

Studentrepresentanternas gruppsuppleant
Frida Grimm, doktorand

Övriga närvarande

Eva Lindgren, bitr föreståndare Lärarhögskolan
Boa Drammeh, kanslichef Lärarhögskolan
Eva Alenius, samordnare Lärarhögskolan

Protokoll från styrelsen

KONTAKTPERSONER

Styrelsens sekreterare
Eva Alenius
eva.alenius@umu.se
090-786 92 25

Styrelsens ordförande
Lars-Erik Lauritz
lars-erik.lauritz@umu.se
090-786 63 92, 070-268 87 67

MÖTESDATUM

2020

Styrelsen träffas kl 9-12
19/2 i Universitetsklubben (Universum)
7/4 i Samvetet (Samhällsvetarhuset)
11/6 i Professorn (Förvaltningshuset)
15/9 i Professorn (Förvaltningshuset)
21/10 i Professorn (Förvaltningshuset)
7/12 i Professorn (Förvaltningshuset)

2021

Styrelsen träffas kl 9-12
17/2
14/4
10/6
14/9
21/10
8/12

Marie Oskarsson
2021-03-30