Medicinsk fakultet

Du som anställd vid Medicinska fakulteten hittar här både information som du behöver i arbetet, och nyheter om vad som händer inom fakulteten och annat som kan vara av intresse.

Fakulteten ansvarar för utbildningar inom vård och hälsa och har omfattande forskning och forskarutbildning inom 80-talet ämnen. Fakulteten består av 13 institutioner, två centrumbildningar och fyra arbetsenheter. Här arbetar ca 1100 medarbetare, varav drygt 40 procent är lärare/forskare och drygt 450 forskarstuderande.

Kontaktuppgifter

Covid 19-information för medarbetare och studenter finns på fakultetens externa webb.

Kalendarium

 • januari 2021
  • 20

   onsdag 20 januari

   Seminarium

   Sensorimotorisk funktion efter främre korsbandsskada – funktionella mätningar och neuropsykologiska perspektiv.

  • 20

   onsdag 20 januari

   Seminarium

   Titel: “Sensorimotor function after anterior cruciate ligament injury – functional assessments and neuropsychological perspectives”

  • 22

   fredag 22 januari

   Seminarium

   Lunchseminarium: Hur kan AI hjälpa och stödja svårt sjuka barn?

  • 25

   måndag 25 januari

   Seminarium

   Läkarprogrammet på 4 studieorter vid Umeå universitet fyller 10 år! Välkommen att delta vid högtidlighållandet av 10-årsjubileum!

En öppen fakultet

Inom Medicinska fakulteten råder stor frihet att delta i den offentliga debatten, diskutera förhållanden i verksamheten och lämna uppgifter för publicering i massmedier.
Läs mer om öppenhet vid Medfak

Kontakt

Frågor eller synpunkter? Välkommen att kontakta:

Lena Åminne, kommunikatör
7866806

Ola Nilsson, kommunikatör
7866982

Nyheter från Medicinska fakulteten

Lena Åminne
2020-12-16