Medicinsk fakultet

Du som anställd vid Medicinska fakulteten hittar här både information som du behöver i arbetet, och nyheter om vad som händer inom fakulteten och annat som kan vara av intresse.

Fakulteten ansvarar för utbildningar inom vård och hälsa och har omfattande forskning och forskarutbildning inom 80-talet ämnen. Fakulteten består av 13 institutioner, två centrumbildningar och fyra arbetsenheter. Här arbetar ca 1100 medarbetare, varav drygt 40 procent är lärare/forskare och drygt 450 forskarstuderande.

Kontaktuppgifter

Covid 19-information för medarbetare och studenter finns på fakultetens externa webb.

Kalendarium

 • oktober 2020
  • 27

   tisdag 27 oktober

   Konferens

   Konferensen riktar sig till skolornas personal. Även förskolornas personal är välkomna.

  • 28

   onsdag 28 oktober

   Disputation

   Patologier orsakade av dysfunktionell dNTP-reglering.

  • 28

   onsdag 28 oktober

   Seminarium

   Next generations learners - who are they? How can we meet their needs in higher education.

 • november 2020
  • 2

   måndag 2 november

   Seminarium

   Läkemedelsproteiner och genetiska mekanismer bakom de kognitiva symtomen vid schizofreni.

En öppen fakultet

Inom Medicinska fakulteten råder stor frihet att delta i den offentliga debatten, diskutera förhållanden i verksamheten och lämna uppgifter för publicering i massmedier.
Läs mer om öppenhet vid Medfak

Kontakt

Frågor eller synpunkter? Välkommen att kontakta:

Lena Åminne, kommunikatör
7866806

Ola Nilsson, kommunikatör
7866982

Nyheter från Medicinska fakulteten

Lena Åminne
2020-09-25