Om du inte hittar det du söker på de här sidorna kan du kontakta medarbetare på kansliet. Kontaktuppgifter finns under rubriken Organisation/Medicinska fakultetens kansli, i vänster spalt.

Utbildning och forskning är fakultetens två huvuduppgifter. Fakulteten ansvarar för utbildningar inom vård och hälsa, och har en omfattande forskning och forskarutbildning inom 80-talet ämnen.

Fakulteten består av 13 institutioner och tre centrumbildningar. Här arbetar drygt 1200 medarbetare, varav hälften är lärare/forskare och omkring 650 studerande på forskarnivå.

Fakultetens ledning

Medicinsk fakultet

Du som anställd vid medicinska fakulteten hittar här information som du behöver i ditt arbete, och nyheter om vad som händer inom fakulteten.

Om du inte hittar det du söker på de här sidorna kan du kontakta medarbetare på kansliet. Kontaktuppgifter finns under rubriken Organisation/Medicinska fakultetens kansli, i vänster spalt.

Utbildning och forskning är fakultetens två huvuduppgifter. Fakulteten ansvarar för utbildningar inom vård och hälsa, och har en omfattande forskning och forskarutbildning inom 80-talet ämnen.

Fakulteten består av 13 institutioner och tre centrumbildningar. Här arbetar drygt 1200 medarbetare, varav hälften är lärare/forskare och omkring 650 studerande på forskarnivå.

Fakultetens ledning

Kalendarium

Lediga jobb

Medicinskt biologiskt centrum

Biologihuset ska byggas om och ett Medicinskt biologiskt centrum skapas. I Aurora kommer att fyllas på vartefter med information om ombyggnationen, bilder, intervjuer med mera under rubriken Medicinskt biologiskt centrum i vänster spalt.

Kontakt

Frågor eller synpunkter? Välkommen att kontakta:

Lena Åminne, kommunikatör
7866806

Daniel Harju, kommunikatör
7866465

Nyhetsarkiv för äldre interna nyheter

Lena Åminne
2015-11-24