Medicinsk fakultet

Du som anställd vid Medicinska fakulteten hittar här både information som du behöver i arbetet, och nyheter om vad som händer inom fakulteten.

Fakulteten ansvarar för utbildningar inom vård och hälsa och har omfattande forskning och forskarutbildning inom 80-talet ämnen. Fakulteten består av 13 institutioner, två centrumbildningar och fyra arbetsenheter. Här arbetar drygt 1200 medarbetare, varav hälften är lärare/forskare och närmare 500 forskarstuderande.

Kontaktuppgifter

Kalendarium

Lediga jobb

Medicinskt biologiskt centrum

Biologihuset byggs om och ett Medicinskt biologiskt centrum skapas. I Aurora kommer att fyllas på vartefter med information om ombyggnationen, bilder, intervjuer med mera under rubriken Medicinskt biologiskt centrum i vänster spalt.

Kontakt

Frågor eller synpunkter? Välkommen att kontakta:

Lena Åminne, kommunikatör
7866806

Ola Nilsson, kommunikatör
7866465

Nyhetsarkiv för äldre interna nyheter

Nyheter från Medicinska fakulteten

Lena Åminne
2017-12-12