Medicinsk fakultet

Du som anställd vid Medicinska fakulteten hittar här både information som du behöver i arbetet, och nyheter om vad som händer inom fakulteten och annat som kan vara av intresse.

Fakulteten ansvarar för utbildningar inom vård och hälsa och har omfattande forskning och forskarutbildning inom 80-talet ämnen. Fakulteten består av 13 institutioner, två centrumbildningar och fyra arbetsenheter. Här arbetar ca 1100 medarbetare, varav drygt 40 procent är lärare/forskare och drygt 450 forskarstuderande.

Kontaktuppgifter

Covid 19-information för medarbetare och studenter finns på fakultetens externa webb.

Kalendarium

 • april 2021
  • 21

   onsdag 21 april

   Seminarium

   Gyllene timmen under markytan: Möjlighet att minska tiden till vård för svårt skadade vid händelser i vägtunnlar

  • 21

   onsdag 21 april

   Kurs/Utbildning

   Kursen ger en inblick i två resurser som används för att ta reda på de mest citerade tidskrifterna inom ett ämnesområde.

  • 22

   torsdag 22 april

   Seminarium

   Tema den jämlika hälsan - Våld mot äldre: Vad är det och vad kan vi göra åt det?

  • 23

   fredag 23 april

   Seminarium

   Cancerforsknings dag arrangeras av Medicinska Fakulteten vid Umeå Universitet och Regionalt Cancercentrum Norr.

En öppen fakultet

Inom Medicinska fakulteten råder stor frihet att delta i den offentliga debatten, diskutera förhållanden i verksamheten och lämna uppgifter för publicering i massmedier.
Läs mer om öppenhet vid Medfak

Kontakt

Frågor eller synpunkter? Välkommen att kontakta:

Lena Åminne, kommunikatör
7866806

Ola Nilsson, kommunikatör
7866982

Nyheter från Medicinska fakulteten

Lena Åminne
2020-12-16