Utbildning på forskarnivå

Du som är intresserad av utbildning på forskarnivå kan vända dig till prefekten vid en institution eller till forskare på institutionen för att få information om pågående forskningsprojekt.

Här hittar du den viktiga handboken med information om lärandemål, uppföljning av studieplan, kurser på forskarnivå, tips inför disputation och annat du kan behöva i din forskarutbildning. Du hittar också de blanketter du behöver under dina forskarstudier.

Kontaktpersoner

Handläggare, Medicinska fakultetens kansli

Gunilla Mårald
786 71 78

Studierektor

Ulrich von Pawel-Rammingen
785 08 08

Fakultetens ansvarige för utbildning på forskarnivå

Simon Tuck, ordförande i Rådet för utbildning på forskarnivå
785 44 24

Lena Åminne
2018-08-23