Utbildning på forskarnivå

Du som är intresserad av utbildning på forskarnivå kan vända dig till prefekten vid en institution eller till forskare på institutionen för att få information om pågående forskningsprojekt.

Här hittar du doktorandhandboken med information om lärandemål, uppföljning av studieplan, kurser på forskarnivå, tips inför disputation och annat du kan behöva i din forskarutbildning. Du hittar också de blanketter du behöver under dina forskarstudier.

Kontaktpersoner

Fakultetssamordnare, Kansliet för medicin

Gunilla Mårald
090-786 71 78

Studierektor

Ulrich von Pawel-Rammingen
090-785 08 08

Ordförande i Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF)

Simon Tuck
090-785 44 24

Lena Åminne
2019-12-13