Forskarutbildning

Här hittar du den viktiga handboken med information om lärandemål, uppföljning av studieplan, kurser på forskarnivå, tips inför disputation och annat du kan behöva i din forskarutbildning. Du hittar också de blanketter du behöver under dina forskarstudier.

Utbildning på forskarnivå kan leda till doktors- eller licentiatexamen. Antagning görs av fakultetens studierektor när kansliet har granskat ansökan. De två vanligaste typerna av finansiering är:

1) doktorandanställning från och med år 1.

2) forskarstudierna sker inom en anställning hos annan arbetsgivare, vanligen ett landsting eller ett lärosäte utanför Sverige.

Varje år antar fakulteten cirka 100-120 doktorander och cirka 80 doktorander disputerar.

Mer information

Den information du som forskarstuderande i övrigt behöver, exempelvis kurskatalogen, hittar du på fakultetens externa webbplats.

Kontaktpersoner

Handläggare, medicinska fakultetens kansli

Gunilla Mårald
786 71 78

Studierektor

Ulrich von Pawel-Rammingen
785 08 08

Fakultetens ansvarige för utbildning på forskarnivå

Simon Tuck, ordförande i Rådet för utbildning på forskarnivå
785 44 24

Lena Åminne
2017-05-15