Medfaks kalendarium

 • september 2019
  • 19

   torsdag 19 september

   Övrigt

   Genom quizzet "Fakta eller fiktion" kan du testa hur bra koll du har på läget i världen och samtidigt uppdatera din världsbild.

  • 19

   torsdag 19 september

   Seminarium

   Titel: Molecular Self-Assembly of Peptides and Metabolites: Physiology, Pathology, and Nanotechnology

  • 20

   fredag 20 september

   Disputation

   Adenovirusinfektioner och glykobiologi: betydelse för tropism och terapi.

  • 20

   fredag 20 september

   Seminarium

   High-resolution cryo-EM of bacterial toxin complexes revealing their mechanism of action

  • 23

   måndag 23 september

   Seminarium

   Populationsbaserad mammografiscreening i Sverige; med aspekter på ålder, effektivitet, intervallängd, tumöregenskaper och behandling

  • 24

   tisdag 24 september

   Föreläsning

   Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik.

  • 24

   tisdag 24 september

   Seminarium

   Titel: Dissecting gene expression with genomics: from transcriptional complexity to ribosome dynamics

  • 25

   onsdag 25 september

   Seminarium

   Titel: Exploring the Function of PI(4,5)P2 Lipids with Supported Bilayer Systems

  • 25

   onsdag 25 september

   Övrigt

   En fyra kilometers välgörenhetspromenad från Iksu till Nydalasjön och tillbaka kan bli ett bidrag i kampen mot cancer.

  • 26

   torsdag 26 september

   Kurs/Utbildning

   Vill du komma igång med att söka i Pubmed? Under denna kurs lär du dig grunderna i hur du använder Pubmed så att du kan göra och spara bra sökningar.

  • 26

   torsdag 26 september

   Seminarium

   Om relationen mellan kostnadseffektivitet och jämlikhet. Exempel från hälsofrämjande interventioner och socialt utanförskap

  • 28

   lördag 28 september

   Föreläsning

   Nytt om spännande medicinsk forskning - välkommen till höstens första Fika efter en forskare. Vi bjuder på kunskapen och fikat!

 • oktober 2019
  • 1

   tisdag 1 oktober

   Konferens

   EU Falls Festival 2019: Bridging the gap between theory and practice

  • 1

   tisdag 1 oktober

   Föreläsning

   En representant från förlaget McGraw-Hill presenterar tjänsten Access Medicine. Vegetarisk lunchmacka och kaffe/te ingår.

  • 1

   tisdag 1 oktober

   Seminarium

   Hälsa och tillfredsställelse i arbetet i relation till arbetsrelaterad stress, motståndskraft och personlighet hos svenska poliser.

  • 3

   torsdag 3 oktober

   Seminarium

   Seminarium med flera internationellt kända forskare. Anmälan senast 24 september.

  • 3

   torsdag 3 oktober

   Övrigt

   Kerstin Viglund, Omvårdnad, om inre styrka som ett sätt att möta kriser och åldrande.

  • 3

   torsdag 3 oktober

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig en djupare inblick i Pubmed och visar på möjligheter för att göra din sökning mer tidseffektiv och relevant.

  • 4

   fredag 4 oktober

   Seminarium

   HIV-1 Env trimer immunogens, down the rabbit hole and other unlikely events

  • 8

   tisdag 8 oktober

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote X9.

  • 9

   onsdag 9 oktober

   Seminarium

   LRIG proteinerna: Möjliga prognostiska markörer i vulvacancer, endometriecancer och ovarialcancer.

  • 11

   fredag 11 oktober

   Disputation

   Heparin-bindning, protein och organsvikt vid kritisk sjukdom.

  • 11

   fredag 11 oktober

   Seminarium

   Människohandel, trafficking och sexhandel - Vår tids slaveri

  • 11

   fredag 11 oktober

   Disputation

   Prioner av SOD1 fortleder mallstyrd aggregering och framkallar dödlig ALS-sjukdom.

  • 11

   fredag 11 oktober

   Seminarium

   Seminarium med Didier Mazel, Synthetic toxin-intein combinations as novel genetic weapons for specific killing of pathogenic bacteria

  • 14

   måndag 14 oktober

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 15

   tisdag 15 oktober

   Föreläsning

   Titel: tba

  • 18

   fredag 18 oktober

   Disputation

   Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av och syn på obstetriskt ultraljud i Rwanda och Vietnam.

  • 24

   torsdag 24 oktober

   Workshop

   "Outreach and collaboration - for whom and for what purpose" är temat för höstens gemensamma workshop på Företagsforskarskolan.

  • 24

   torsdag 24 oktober

   Kurs/Utbildning

   Kursen ger en inblick i två resurser som används för att ta reda på de mest citerade tidskrifterna inom ett ämnesområde.

  • 25

   fredag 25 oktober

   Disputation

   Analys av barriärer och möjliggörande faktorer för implementeringsforskning inom amerikansk folkhälsa genom ramverket CFIR.

  • 26

   lördag 26 oktober

   Föreläsning

   Medicinsk forskning i lättsmält format. Går det att stoppa Alzheimers sjukdom och är 3D-printade organ möjligt?

  • 29

   tisdag 29 oktober

   Seminarium

   Titel: tba

  • 31

   torsdag 31 oktober

   Övrigt

   Per Stål, anatomi, berättar om forskning kring effekterna av snarkning och vad man kan göra åt det.

  • 31

   torsdag 31 oktober

   Seminarium

   Leva med prostatacancer - en resa på en rak eller krokig väg?

 • november 2019
  • 4

   måndag 4 november

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 5

   tisdag 5 november

   Konferens

   An annual interdisciplinary conference

  • 5

   tisdag 5 november

   Kurs/Utbildning

   Vill du komma igång med att söka i Pubmed? Under denna kurs lär du dig grunderna i hur du använder Pubmed så att du kan göra och spara bra sökningar.

  • 5

   tisdag 5 november

   Seminarium

   Titel: tba

  • 6

   onsdag 6 november

   Konferens

   An annual interdisciplinary conference

  • 8

   fredag 8 november

   Disputation

   Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL): Klinisk fenotypning, mortalitet och dödsorsaker.

  • 12

   tisdag 12 november

   Seminarium

   Titel: tba

  • 13

   onsdag 13 november

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote X9.

  • 14

   torsdag 14 november

   Föreläsning

   Kursen fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare.

  • 15

   fredag 15 november

   Disputation

   Aniridi relaterade keratopati: Strukturella förändringar, signalvägar och kliniska aspekter

  • 19

   tisdag 19 november

   Seminarium

   Titel: tba

  • 20

   onsdag 20 november

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig en djupare inblick i databasen Pubmed och visar på möjligheter för att göra din sökning mer tidseffektiv och relevant.

  • 20

   onsdag 20 november

   Seminarium

   Medicinska fakulteten ordnar ett fjärde Öppet forskarmöte i höst.

  • 21

   torsdag 21 november

   Disputation

   Nya kunskaper inom kranskärlsektasi.

  • 21

   torsdag 21 november

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 22

   fredag 22 november

   Licentiatavhandling

   Kardiovaskulär sjukdom i Cochabamba, Bolivia: Påverkbara riskfaktorer och sociala ojämlikheter

  • 22

   fredag 22 november

   Disputation

   Vaginal prolaps kirurgi - ett epidemiologiskt perspektiv.

  • 23

   lördag 23 november

   Föreläsning

   Varför får man hjärntumör, är det slump, arv eller miljö? Om detta handlar en föreläsning vid höstens sista Fika efter en forskare, med start 12.30.

  • 26

   tisdag 26 november

   Workshop

   (Evenemanget hålls på engelska) Harvesting the existing global perspectives in the classroom

  • 26

   tisdag 26 november

   Seminarium

   Titel: tba

  • 28

   torsdag 28 november

   Seminarium

   Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete

  • 29

   fredag 29 november

   Disputation

   Nutritionens inverkan på tillväxt, biomarkörer och hälsoutfall hos för tidigt födda barn

  • 29

   fredag 29 november

   Disputation

   Kvalitetssäkring för magnetresonansbildtagning inom strålbehandling.

 • december 2019
  • 2

   måndag 2 december

   Kurs/Utbildning

   Vill du komma igång med att söka i Pubmed? Under denna kurs lär du dig grunderna i hur du använder Pubmed så att du kan göra och spara bra sökningar.

  • 3

   tisdag 3 december

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote X9.

  • 5

   torsdag 5 december

   Kurs/Utbildning

   Do you want to learn more about what opportunities PubMed provides to make your search more time-efficient and relevant?

  • 11

   onsdag 11 december

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs om Micromedex som är en evidensbaserad databas med information om läkemedel, interaktioner etc.

  • 17

   tisdag 17 december

   Seminarium

   Titel: tba

Lena Åminne
2018-12-13