Medfaks kalendarium

 • november 2019
  • 13

   onsdag 13 november

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote X9.

  • 13

   onsdag 13 november

   Seminarium

   Medicinska fakulteten bjuder in till årets etikseminarium med temat: Ethical dilemmas when choosing study design.

  • 13

   onsdag 13 november

   Seminarium

   Proof of Concept - finansieringsprogram - för lifescience, hälsovård, omvårdnad, e-hälsa och medicinsk teknologi samt andra typer av stöd.

  • 14

   torsdag 14 november

   Seminarium

   Välkomna till Medicinska fakulteten lärardag den 14 november, med tema "Agenda 2030: Vad, varför och hur inom utbildning?" Anmälan senast 7 november.

  • 14

   torsdag 14 november

   Seminarium

   Seminarium för allmänheten belyser vad det innebär att födas alldeles för tidigt samt utmaningar och möjligheter för prematurvården

  • 15

   fredag 15 november

   Disputation

   Aniridi relaterade keratopati: Strukturella förändringar, signalvägar och kliniska aspekter

  • 15

   fredag 15 november

   Seminarium

   National and International Seminar Series - Of mice and men - new preclinical models in prostate cancer

  • 19

   tisdag 19 november

   Seminarium

   Titel: tba

  • 20

   onsdag 20 november

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig en djupare inblick i databasen Pubmed och visar på möjligheter för att göra din sökning mer tidseffektiv och relevant.

  • 20

   onsdag 20 november

   Seminarium

   Medicinska fakulteten ordnar ett fjärde Öppet forskarmöte i höst.

  • 21

   torsdag 21 november

   Disputation

   Nya kunskaper inom kranskärlsektasi.

  • 21

   torsdag 21 november

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 22

   fredag 22 november

   Licentiatavhandling

   Kardiovaskulär sjukdom i Cochabamba, Bolivia: Påverkbara riskfaktorer och sociala ojämlikheter

  • 22

   fredag 22 november

   Disputation

   Interventioner för ökad fysisk aktivitet bland kontorsarbetare.

  • 22

   fredag 22 november

   Seminarium

   Effekter och erfarenheter av smärtbehandling efter en höftfraktur: äldre patienters och personalens perspektiv.

  • 22

   fredag 22 november

   Disputation

   Vaginal prolaps kirurgi - ett epidemiologiskt perspektiv.

  • 22

   fredag 22 november

   Seminarium

   Rotavirus disease mechanisms: gut-nerve and brain cross-talk

  • 23

   lördag 23 november

   Föreläsning

   Varför får man hjärntumör, är det slump, arv eller miljö? Om detta handlar en föreläsning vid höstens sista Fika efter en forskare, med start 12.30.

  • 26

   tisdag 26 november

   Workshop

   (Evenemanget hålls på engelska) Harvesting the existing global perspectives in the classroom

  • 26

   tisdag 26 november

   Seminarium

   Implementeringsforskning – en introduktion till teori och praktik?

  • 26

   tisdag 26 november

   Seminarium

   Titel: tba

  • 27

   onsdag 27 november

   Seminarium

   Funktionella och genetiska studier på ärftliga näthinne- och hornhinnedystrofier.

  • 27

   onsdag 27 november

   Seminarium

   Hur har utvecklingen inom cancervården (behandlingar och organisatoriska förändringar) påverkat vårdkonsumtion och intensiteten av cancer behandling?

  • 28

   torsdag 28 november

   Seminarium

   Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete

  • 29

   fredag 29 november

   Disputation

   Kvalitetssäkring för magnetresonansbildtagning inom strålbehandling.

  • 29

   fredag 29 november

   Disputation

   Nutritionens inverkan på tillväxt, biomarkörer och hälsoutfall hos för tidigt födda barn

  • 29

   fredag 29 november

   Disputation

   Funktionella studier av betydelsen för komponenter i Wnt-, TGF-β- och HIF-signalering vid cancerprogression.

  • 29

   fredag 29 november

   Seminarium

   mRNA translational control regulates Tumor-Associate Macrophage phentotypes

 • december 2019
  • 2

   måndag 2 december

   Kurs/Utbildning

   Vill du komma igång med att söka i Pubmed? Under denna kurs lär du dig grunderna i hur du använder Pubmed så att du kan göra och spara bra sökningar.

  • 5

   torsdag 5 december

   Seminarium

   Olämplig läkemedelsbehandling hos äldre personer med demenssjukdom.

  • 6

   fredag 6 december

   Disputation

   Biogenes, funktion och reglering av typ III-translokonet hos Yersinia pseudotuberculosis.

  • 6

   fredag 6 december

   Disputation

   Permanent stomi efter främre resektion för rektalcancer: prevalens och mekanismer.

  • 6

   fredag 6 december

   Seminarium

   Fuchs endoteliala corneala dystrofi – genetisk orsak och som riskfaktor vid gråstarrskirurgi.

  • 6

   fredag 6 december

   Seminarium

   Somatic genome editing for precision tumor modelling

  • 9

   måndag 9 december

   Seminarium

   Patientmötet i primärvården och patientens tillgång till standardiserad cancervård

  • 11

   onsdag 11 december

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs om Micromedex som är en evidensbaserad databas med information om läkemedel, interaktioner etc.

  • 16

   måndag 16 december

   Seminarium

   WCMM Seminarium Torgny Stigbrand

  • 17

   tisdag 17 december

   Seminarium

   Titel: tba

 • januari 2020
  • 10

   fredag 10 januari

   Disputation

   Träning och teamrehabilitering för äldre personer med demens: genomförande, motivation och erfarenheter.

  • 23

   torsdag 23 januari

   Konferens

   Välkommen till 2020-årets konferens av Umeå Centre for Microbial Research!

  • 30

   torsdag 30 januari

   Disputation

   Waldenströms makroglobulinemi - populationsbaserade studier på familjär sjukdom och prognostiska faktorer.

  • 31

   fredag 31 januari

   Disputation

   Effekterna av djup hjärnstimulering på tal och röst hos personer med essentiell tremor.

 • februari 2020
Lena Åminne
2018-12-13