Medfaks kalendarium

 • september 2020
  • 25

   fredag 25 september

   Seminarium

   Vilka patienter skall vi behandla och hur?

  • 25

   fredag 25 september

   Disputation

   Nya hämmare av Chlamydia trachomatis-infektivitet.

  • 26

   lördag 26 september

   Föreläsning

   Kan den fria viljan opereras bort? Om detta handlar en av föreläsningarna vid höstens första Fika efter en forskare, som endast live-sänds.

  • 30

   onsdag 30 september

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote X9.

  • 30

   onsdag 30 september

   Kurs/Utbildning

   Vill du komma igång med att söka i Pubmed? Under denna kurs lär du dig grunderna i hur du använder Pubmed så att du kan göra och spara bra sökningar.

 • oktober 2020
  • 2

   fredag 2 oktober

   Seminarium

   Ärftligheten för gliom - ett multi-omics tillvägagångssätt

  • 5

   måndag 5 oktober

   Seminarium

   Erfarenhetsutbyte från våren 2020: utmaningar och lärdomar från en snabb omläggning till digital undervisning

  • 9

   fredag 9 oktober

   Disputation

   Knäfunktion, knäproprioception samt relaterad hjärnaktivitet efter främre korsbandsskada.

  • 10

   lördag 10 oktober

   Seminarium

   Välkommen till ett livesänt Fika efter en forskare som handlar om Covid-19. Hur sprids det och hur utvecklas immunitet? Vad skyddar mot viruset?

  • 13

   tisdag 13 oktober

   Seminarium

   Titel: A night in the viral natural history museum with HIV and SARS-CoV-2

  • 15

   torsdag 15 oktober

   Kurs/Utbildning

   En kurs om hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får här kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård.

  • 16

   fredag 16 oktober

   Disputation

   Karotisförkalkningar i panoramaröntgenbilder - Diagnostisk tillförlitlighet och samband med hjärt-kärlsjukdom, diabetes och tandlossning.

  • 21

   onsdag 21 oktober

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote X9.

  • 23

   fredag 23 oktober

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 23

   fredag 23 oktober

   Seminarium

   Regionala cancercentra, en resurs för forskning och förbättring av cancervården

  • 24

   lördag 24 oktober

   Föreläsning

   Påverkar genetisk risk för Alzheimers åldrandet hos friska? Det får vi veta mer om vid Fika efter en forskare som live-sänds i oktober.

  • 27

   tisdag 27 oktober

   Konferens

   Konferensen riktar sig till skolornas personal. Även förskolornas personal är välkomna.

  • 28

   onsdag 28 oktober

   Disputation

   Patologier orsakade av dysfunktionell dNTP-reglering.

  • 28

   onsdag 28 oktober

   Seminarium

   Next generations learners - who are they? How can we meet their needs in higher education.

 • november 2020
  • 3

   tisdag 3 november

   Konferens

   An annual interdisciplinary conference

  • 4

   onsdag 4 november

   Kurs/Utbildning

   Kursen ger en inblick i två resurser som används för att ta reda på de mest citerade tidskrifterna inom ett ämnesområde.

  • 5

   torsdag 5 november

   Seminarium

   Alla medarbetare inom Medicinska fakulteten som är verksamma inom utbildning, är varmt välkomna till fakultetens lärardag den 5 november 2020.

  • 5

   torsdag 5 november

   Seminarium

   ”Artificiell intelligens för framtidens professioner – hur förbereder vi medicinska fakultetens studenter?"

  • 6

   fredag 6 november

   Disputation

   Att överbrygga gapet mellan kliniska studier och klinisk praktik – Sacubitril-valsartan mot hjärtsvikt som exempel

  • 6

   fredag 6 november

   Disputation

   Biverkningar av psykofarmaka hos gamla människor.

  • 9

   måndag 9 november

   Kurs/Utbildning

   Introduction to the usage of FT-IR spectrometers and microscopes as well as a Raman microscope.

  • 10

   tisdag 10 november

   Kurs/Utbildning

   Vill du komma igång med att söka i Pubmed? Under denna kurs lär du dig grunderna i hur du använder Pubmed så att du kan göra och spara bra sökningar.

  • 10

   tisdag 10 november

   Seminarium

   Titel: 'Mutator Phenotypes at Single Cell Resolution'

  • 18

   onsdag 18 november

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i läkemedelsdatabasen Micromedex.

  • 19

   torsdag 19 november

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote X9.

  • 21

   lördag 21 november

   Föreläsning

   Kan tandläkaren upptäcka risk för hjärtkärlsjukdom? Om detta handlar en av föreläsningarna vid höstens sista Fika efter en forskare.

  • 25

   onsdag 25 november

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 26

   torsdag 26 november

   Kurs/Utbildning

   The courses on the graduate level offered by NanoLab.

  • 26

   torsdag 26 november

   Seminarium

   Tröskelbegrepp & transformativt lärande i den kliniska miljön.

  • 30

   måndag 30 november

   Kurs/Utbildning

   Vill du komma igång med att söka i Pubmed? Under denna kurs lär du dig grunderna i hur du använder Pubmed så att du kan göra och spara bra sökningar.

 • december 2020
  • 3

   torsdag 3 december

   Kurs/Utbildning

   The courses on the graduate level offered by NanoLab.

  • 4

   fredag 4 december

   Disputation

   När barnets hjärta är sjukt: Påverkan på näring, tillväxt

  • 7

   måndag 7 december

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig en djupare inblick i databasen Pubmed och visar på möjligheter för att göra din sökning mer tidseffektiv och relevant.

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Inflammation och risk för kroniska sjukdomar med fokus på kolorektalcancer och inverkan av kostmönster.

  • 16

   onsdag 16 december

   Kurs/Utbildning

   En kort introduktion till databaser inom evidensbaserad medicin – Cochrane Library och Pubmed Clinical Queries.

  • 18

   fredag 18 december

   Disputation

   Bakteriell meningit hos barn - Kliniska aspekter och preventiva effekter av vaccinationer

Lena Åminne
2018-12-13