Medfaks kalendarium

 • december 2020
  • 3

   torsdag 3 december

   Kurs/Utbildning

   The courses on the graduate level offered by NanoLab.

  • 4

   fredag 4 december

   Disputation

   När barnets hjärta är sjukt: Påverkan på näring, tillväxt

  • 7

   måndag 7 december

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig en djupare inblick i databasen Pubmed och visar på möjligheter för att göra din sökning mer tidseffektiv och relevant.

  • 7

   måndag 7 december

   Seminarium

   Strålbehandling för prostatacancer - biverkningar och onkologiskt resultat

  • 8

   tisdag 8 december

   Seminarium

   Titel: Panacea: an antitoxin domain for neutralisation of any protein toxin?

  • 9

   onsdag 9 december

   Övrigt

   Ta chansen att träffa andra bioinformatikentusiaster i Umeå!

  • 9

   onsdag 9 december

   Seminarium

   Välkommen till årets Etikseminarium 9 december: Can research be good for all?

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Inflammation och risk för kroniska sjukdomar med fokus på kolorektalcancer och inverkan av kostmönster.

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Små barn med förmaksseptumdefekt.

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Rektalcancer – operationsteknikens inverkan på morbiditet, mortalitet och överlevnad.

  • 14

   måndag 14 december

   Seminarium

   Titel: Uppfattningar om konflikthantering och dess samband med mental hälsa och livskvalité bland svenska poliser

  • 15

   tisdag 15 december

   Seminarium

   Resurseffektiv automatisk segmentering av medicinska bilder

  • 16

   onsdag 16 december

   Seminarium

   Sophia Harlid, nyutnämnd docent i Molekylär Epidemiologi

  • 16

   onsdag 16 december

   Kurs/Utbildning

   En kort introduktion till databaser inom evidensbaserad medicin – Cochrane Library och Pubmed Clinical Queries.

  • 16

   onsdag 16 december

   Seminarium

   Radiologisk karakterisering av lungknölar.

  • 18

   fredag 18 december

   Disputation

   Bakteriell meningit hos barn - Kliniska aspekter och preventiva effekter av vaccinationer

 • januari 2021
  • 29

   fredag 29 januari

   Disputation

   Att veta vad som pågår – situationsmedvetenhet och teamprestation i interprofessionella team

 • februari 2021
  • 5

   fredag 5 februari

   Disputation

   Betydelsen av sociala nätverk för hälsan hos åldrande i Indonesien

 • mars 2021
 • april 2021
Lena Åminne
2018-12-13