Medfaks kalendarium

 • maj 2020
 • juni 2020
  • 2

   tisdag 2 juni

   Kurs/Utbildning

   National course organised by the SciLifeLab Cryo-EM facility at Umeå Core facility for Electron Microscopy

  • 2

   tisdag 2 juni

   Seminarium

   Nytt datum: 1 september 2020.

  • 3

   onsdag 3 juni

   Övrigt

   Join us and meet your peers with an interest in bioinformatics!

  • 5

   fredag 5 juni

   Disputation

   Utvärdering av en experimentell modell efter utfall av operation för bukväggsbråck.

  • 5

   fredag 5 juni

   Seminarium

   INSTÄLLT The importance of ribosomal RNA modification on organismal development

  • 12

   fredag 12 juni

   Disputation

   Barn med Juvenil idiopatisk artrit: Hälsorelaterad livskvalitet och delaktighet inom hälso- och sjukvården.

  • 12

   fredag 12 juni

   Seminarium

   För ökad kunskap om komplementär- och integrativmedicin inom svensk cancervård: från användarnas perspektiv till en randomiserad kontrollerad studie

  • 15

   måndag 15 juni

   Disputation

   Lokalisation av lipoproteinlipas i pankreas, njure och placenta hos mus - metabola störningar på cellulär distribution och aktivitetsreglering.

  • 16

   tisdag 16 juni

   Workshop

   Välkomna till en workshop om NorthPop och pågående forskningsprojekt, och till diskussioner om nya forskningsprojekt och samarbeten.

  • 16

   tisdag 16 juni

   Seminarium

   "Development of a-synuclein seeding assay as an early, progression and stratifying biomarker for Parkinson's disease and related synucleinopathies"

 • september 2020
  • 4

   fredag 4 september

   Disputation

   Hälsa för framtiden. Självskattad hälsa och social status hos ungdomar

  • 11

   fredag 11 september

   Disputation

   Långvarig smärta - Från studier i studenters attityder och preferenser till utredningen av en ny behandlingsstrategi in vitro.

  • 15

   tisdag 15 september

   Seminarium

   Titel: Bacillus subtilis RecA-dependent, RecA-facilitated and RecA-independent natural transformation pathways

  • 18

   fredag 18 september

   Disputation

   Hyperglykemi, nutrition och hälsoutfall hos för tidigt födda barn.

  • 18

   fredag 18 september

   Disputation

   Hyperglykemi, nutrition och hälsoutfall hos för tidigt födda barn.

  • 18

   fredag 18 september

   Disputation

   Samverkan för att rädda liv - Utveckling av beredskap för allvarliga skadehändelser i underjordsgruvor.

 • oktober 2020
Lena Åminne
2018-12-13