Anställnings- och docenturnämnden

Anställnings- och docenturnämnden för perioden 2017-07-01 – 2021-06-30.

Ledamöter

Olov Rolandsson, ordförande
Monica Holmberg, vice ordförande
Britt-Marie Stålnacke
Birgitta Olofsson
Paolo Medini
Ulf Isaksson
Jan Malm
Per-Arne Oldenborg
Anna Överby Wernstedt

Suppleanter
Margareta Molin Thorén
Klas Göran Sahlén
Stefan Björklund

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Clas Ahlm
Suppleant
Mikael Wiberg

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Lena Lassinantti

Suppleant
vakant

Sekreterare

Madeleine Lindmark

Anställnings och docenturnämndens arbetsutskott (ADN-AU)

ADN-AU är ett arbetsutskott under ADN som hanterar docenturärenden samt utser rekryteringsgrupp och sakkunniga för övriga ADN ärenden.

Ledamöter

Monica Holmberg, ordförande
Olov Rolandsson, vice ordförande
Ordinarie ledamot
(roterande från ADN)

Suppleant
(roterande från ADN)

Utsedd av Västerbottens läns landsting

Ordinarie
Clas Ahlm

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Liv Ronestjärna

Suppleant
Lena Lassinantti

Sekreterare

Madeleine Lindmark

Sammanträdestider

 

ADN

Handlingar
senast
24/8 14/8
14/9 4/9
12/10 2/10
23/11 13/11
14/12 4/12

ADN-AU

Handlingar
senast
7/9 28/8
28/9 18/9
26/10 16/10
16/11 6/11
7/12 27/11
Lena Åminne
2020-09-15