Anställnings- och docenturnämnden

Anställnings- och docenturnämnden för perioden 2017-07-01 – 2021-06-30.

Ledamöter

Olov Rolandsson, ordförande
Monica Holmberg, vice ordförande
Britt-Marie Stålnacke
Helena Forsblad-D'elia
Paolo Medini
Ulf Isaksson
Jenny Persson
Jan Malm
Per-Arne Oldenborg

Suppleanter
Margareta Molin Thorén
Anna Överby Wernstedt
Klas Göran Sahlén

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Clas Ahlm
Suppleant
Mikael Wiberg

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Lena Lassinantti

Suppleant
Joel Rydberg

Sekreterare

Madeleine Lindmark

Anställnings och docenturnämndens arbetsutskott (ADN-AU)

ADN-AU är ett arbetsutskott under ADN som hanterar docenturärenden samt utser rekryteringsgrupp och sakkunniga för övriga ADN ärenden.

Ledamöter

Monica Holmberg, ordförande
Olov Rolandsson, vice ordförande
Ordinarie ledamot
(roterande från ADN)

Suppleant
(roterande från ADN)

Utsedd av Västerbottens läns landsting

Ordinarie
Clas Ahlm

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Joel Rydberg

Suppleant
Lena Lassinantti

Sekreterare

Madeleine Lindmark

Sammanträdestider

vt 2020

ADN

Handlingar
senast
20/1 10/1
10/2 31/1
2/3 21/2
30/3 20/3
27/4 17/4
18/5 8/5
15/6 5/6

ADN-AU

Handlingar
senast
3/2 24/1
24/2 14/2
16/3 6/3
14/4 6/4
13/5 5/5
1/6 22/5
Lena Åminne
2019-10-07