Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden (FN) är fakultetens högsta beslutande organ och sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid. Ordförande Patrik Danielson, dekan, utgör fakultetsledning tillsammans med prodekan Marie Bixo och vicedekaner Kristina Lejon och Anna Arnqvist, under perioden första juli 2017-30 juni 2021.

Utsedda av rektor

Professor Patrik Danielson, ordförande
Professor Marie Bixo, vice ordförande

Utsedda av fakultetskollegiet

Ordinarie ledamöter

Professor Erik Johansson
Professor Malin Sund
Professor Anders Eklund
Universitetslektor Ulrich von Pawel-Rammingen
Professor Åsa Hörnsten

Gruppsuppleant

1. Christina West
2. Andre Nyberg
3. Margareta Blomdahl Thorén

Extern ledamot, representerande Region Västerbotten

Brita Winsa

Suppleant extern ledamot
Ulrika Bergström

Utsedda av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Viktor Elofsson
Tine Riklund
Tommy Lidström

Suppleanter
Emma Onkamo
Victoria Glyssner
Annika Breidenstein

Sekreterare

Anna Gåfvels Karlsson

Sammanträdestider

2020

26 augusti
24 september
14 oktober
28 oktober
19 november, 13-14.30
15 december

2021

10 februari
16 mars
13 april
18 maj
21 juni, heldag

Tid: 13-17
Lokal: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset

Protokoll fakultetsnämnden

Lena Åminne
2020-10-07