Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden (FN) är fakultetens högsta beslutande organ och sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid. Ordförande Patrik Danielson, dekan, utgör fakultetsledning tillsammans med prodekan Marie Bixo och vicedekaner Kristina Lejon och Anna Arnqvist, under perioden första juli 2017-30 juni 2021.

Utsedda av rektor

Professor Patrik Danielson, ordförande
Professor Marie Bixo, vice ordförande

Utsedda av fakultetskollegiet

Ordinarie ledamöter

Professor Erik Johansson
Professor Malin Sund
Professor Anders Eklund
Universitetslektor Ulrich von Pawel-Rammingen
Professor Åsa Hörnsten

Gruppsuppleant

Universitetslektor Christina West

Vilande suppleanter

vakant

Extern ledamot, representerande Region Västerbotten

Brita Winsa

Utsedda av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Sandra Bäckström
Axel Lundqvist
Tommy Lidström

Suppleanter
Emil Nygren
Joel Rydberg
Stina Alm

Sekreterare

Anna Gåfvels Karlsson

Sammanträdestider

15 januari (heldag)
11 februari
13 mars
8 april, 8.30-12
15 maj
10 juni

21 augusti (14-17)
19 september
9 oktober
28 oktober
21 november
16 december

2020

21 januari
18 februari
17 mars
20 april
12 maj
9 juni

Tid: 13-17
Lokal: Sammanträdesrum, 9 trappor, Nus

Protokoll fakultetsnämnden

Lena Åminne
2019-10-02