Regler och policydokument

Här hittar du regelsamlingar och handläggningsordningar samlad för dig som arbetar med utbildning. Här finns bland annat stöd när du ska skriva en kursplan, utbildningsplan eller hjälp hur du ska gå tillväga om ett program ska inrättas, revideras, ställas in eller avvecklas.

Arbetsordning, delegationsordning

Arbetsordning och delegationsordning
för Medicinska fakulteten

Lena Åminne
2019-01-21