Regler och policydokument

Här hittar du regelsamlingar och handläggningsordningar samlad för dig som arbetar med utbildning.

Arbetsordning, delegationsordning

Arbetsordning och delegationsordning
för Medicinska fakulteten

Lena Åminne
2020-08-12