Utbildningsadministration

Vaccination

Information om vaccinationsprogram finns under rubriken VFU/Vaccinationer i vänsterspalten.

Regler och stöd

Regler för läsårets förläggning, terminstider

Läsårets förläggning

Övrigt

 

Relaterad information

Arbetsordning, delegationsordning

Arbetsordning och delegationsordning
för Medicinska fakulteten

Lena Åminne
2019-10-17