Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning

Här finns information om Medicinska fakultetens utlysningar av medel ur Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning och övriga stiftelser.

Med anledning av covid-19 har ansökningstiden för Insamlingsstiftelsen förlängts t.o.m. 7 april. För att ytterligare underlätta prefektens/verksamhetschefens intygande enligt sidan 3 i anvisning/ansökan, finns också en tillfällig möjlighet i dessa tider att prefektens underskrift kan gå till på något av följande sätt:

  1. Prefekten/verksamhetschefen undertecknar ansökan som vanligt som bilägges ansökan.
  2. Alternativt skickar prefekt/verksamhetschef information enligt bilagan "Alternativ intygan från prefekt för ansökan till Insamlingsstiftelsen 2020" till huvudsökande som skriver ut och bilägger detta med ansökan,
  3. Alternativt skriver prefekt/verksamhetschef under och skickar en pdf som visar prefektens/verksamhetschefens signatur till huvudsökande som bilägger detta med ansökan.

Kontakt: patrick.mauritzon@umu.se

 
Instruktion och ansökan 2020 års utlysning

Instruktion och ansökan för 2020 års utlysning på engelska

Alla stiftelser och ändamål

Utlysning 2020

Regler

Återbetalning av medel efter dispositionstiden

Statuter för Insamlingsstiftelsen

Bedömningskriterier Insamlingsstiftelsen

Frågor och svar

Frågor och svar om ansökningar och granskare.

Om Insamlingsstiftelsen

Medicinsk forskning i Norrland/Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning är universitets äldsta och största insamlingsstiftelse. Årligen får cirka 100 projekt bidrag. Läs mer

Kontakt på fakulteten

Patrick Mauritzon, controller
786 56 12
patrick.mauritzon@umu.se

Anna Olson, kansliadministratör
786 53 35
anna.olson@umu.se

Lena Åminne
2020-03-20