Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning

Medicinska fakultetens utlysning av medel ur Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning och övriga stiftelser. Sista dag för ansökan är 17 februari 2019. Observera att kompletteringar efter detta datum inte kommer att beaktas

Instruktion och ansökan 2019 års utlysning

Alla stiftelser och ändamål

Utlysning 2019

Regler

Återbetalning av medel efter dispositionstiden

Statuter för Insamlingsstiftelsen

Frågor och svar

Frågor och svar om ansökningar och granskare.

Om Insamlingsstiftelsen

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning är universitets äldsta och största insamlingsstiftelse. Årligen får cirka 100 projekt bidrag. Läs mer

Hösten 2017 lanserades ny webbsida, en broschyr och en kortfilm för sociala medier.

Kontakt på fakulteten

Patrick Mauritzon, controller
786 56 12
patrick.mauritzon@umu.se

Anna Olson, kansliadministratör
786 53 35
anna.olson@umu.se

Lena Åminne
2019-01-15