Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har huvudansvaret för grundutbildningen, forskarutbildningen och forskningen inom det samhällsvetenskapliga området vid Umeå universitet.

Ledamöter mandatperioden 2017-07-01-2021-06-30

 • Dekan Ruth Mannelqvist, professor Juridiska institutionen
 • Prodekan Greg Neely, professor, Institutionen för psykologi
 • Staffan Karp, docent, Pedagogiska institutionen
 • Carina Keskitalo, professor, Institutionen för geografi
 • Urban Markström, professor, Institutionen för socialt arbete
 • Steven Nordin, professor, Institutionen för psykologi
 • Katarina Norberg, docent, Statsvetenskapliga institutionen (Centrum för skolledarutveckling)

Extern ledamot

 • Cynthia Kite, koncernanalytiker, FD, Polarbröd

Gruppsuppleanter

 1. Karl Johan Bonnedahl, docent, Handelshögskolan - företagsekonomi
 2. Camilla Hällgren, docent, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
 3. Cecilia Olsson, docent, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Doktorandrepresentant

 • Kirsi Kohlström, doktorand, Pedagogiska institutionen

Studeranderepresentanter (utbildning på grundnivå och avancerad nivå)

 • Johanna Mikkelsen Strömstedt, utbildningsbevakare, Umeå studentkår
 • Alexander Haraldh, utbildningsbevakare, Umeå studentkår

Gruppsuppleant för de studerande

 • Ali Al-Soufi, utbildningsbevakare, Umeå studentkår


Senaste föredragningslistan

Föredragningslista 200916

 

Åsa P Isaksson
2020-09-09