Bokslut

Här presenteras fakultetens bokslut, som i sig åskådliggör en sammanställning av det gånga årets utfall.

Anna Tellné
2020-03-27