Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har det yttersta ansvaret över hur forskningen och utbildningen inom fakulteten bedrivs. Bland annat fattar nämnden beslut om ekonomi, avtal, organisation och förvaltning. Nämnden sammanträder cirka åtta gånger per år.

Nämnden har elva ledamöter. Dekanus, prodekanus och extern ledamot utses av rektor. De övriga lärarrepresentanterna är valda av fakulteten (fakultetskollegiet). Studeranderepresentanterna utses för ett läsår i taget av Umeå naturvetar- och teknologkår.
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens fakultetsnämnd är utsedd för mandatperioden från och med höstterminen 2017 till och med vårterminen 2021.

Dekan: Mikael Elofsson, Kemi

Prodekan: Sara Sjöstedt de Luna, Matematik och matematisk statistik

Lärarrepresentanter:

Johanna Björklund, Datavetenskap
Thomas Degn, Designhögskolan
Jan Larsson, Molekylärbiologi
Johan Olofsson, Ekologi, miljö och geovetenskap
Martin Rosvall, Fysik

Extern ledamot: Maria Hedblom, Skogstekniska klustret

Suppleant: Christoffer Boman, Tillämpad fysik och elektronik

Studerandeledamöter:

Victor Johansson, ord, gu-student
Vakant, ord, gu-student
Helena Eklöf, fu-student, doktorand
Max Malmer, suppleant, fu-student

Handlingar, skrivelser, ansökningar med bilagor etc till ärenden som ska behandlas i nämnden måste vara Kansliet för teknik och naturvetenskap tillhanda senast tio dagar före sammanträdet.

 

Protokoll

Bilagor kan rekvireras från sekreterare.

2020

2020-09-03

2020-06-11

2020-05-29

2020-04-20

2020-03-17

2020-01-30

2019

2019-12-10

2019-10-25

2019-10-01

2019-09-05

2019-05-29

2019-05-02

2019-03-14

2019-01-31

2018

2018-12-06

2018-12-06 Protokollsutdrag p 130

2018-10-26

2018-09-25

2018-08-31

2018-06-13

2018-06-01

2018-04-18

2018-03-15

2018-02-01

2017

2017-12-13

2017-10-26

2017-09-29

2017-08-24

2017-05-31

2017-04-20

2017-03-16

2017-02-02

2016

2016-12-07

2016-10-20

2016-09-08

2016-05-25

2016-04-20

2016-03-16

2016-01-28

2015

2015-12-15

2015-10-22

2015-09-24

2015-08-27

2015-05-28

2015-04-16

2015-03-19

2015-02-10

2014

2014-12-11

2014-11-13

2014-10-10

2014-08-28

2014-06-04

2014-04-24

2014-03-20

2014-02-07

2013

2013-12-12

2013-11-21

2013-10-10

2013-09-06

2013-06-11

2013-05-23

2013-04-19

2013-03-19

2013-02-07

2012

2012-11-29

2012-10-11

2012-09-06

2012-05-22

2012-04-26

2012-03-15

2012-01-26

2011

2011-12-01

2011-11-10

2011-10-14

2011-09-08

2011-05-26

2011-04-13

2011-03-03

2011-01-27

2010

2010-12-09

2010-11-11

2010-10-14

2010-09-02

2010-05-31

2010-04-29

2010-03-15

2010-02-01

2009

2009-12-03

2009-11-09

2009-10-06

2009-08-27

2009-05-28

2009-04-21

2009-03-12

2009-02-02

2008

2008-12-04

2008-11-11

2008-10-07

2008-08-29

2008-05-29

2008-04-24

2008-03-12

2008-02-14

Fakultetsnämndens sammanträdestider

HT20: 3/9, 1/10, 29/10, 10/12.

VT21: 28/1, 16/3, 21/4, 27-28/5 (internat).

Ingrid Söderbergh
2020-09-15