Forskning

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bedriver forskning på alla sina elva institutioner.

Forskningskommittén

Forskningskommittén handlägger på fakultetsnämndens uppdrag forskningsrelaterade frågor, till exempel fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid. Kommittén sammanträder vanligtvis fyra gånger per termin.

 

Forskningsinfrastruktur

Fakultetens forskningsinfrastruktur delas upp i regional och nationell utrustning samt medeldyr utrustning.


FFT-systemet

Info om FFT-systemet


Satsningen på fakultetsfinansierade BUL

Info om BUL.

Institutionernas forskning

Läs om forskning vid fakultetens institutioner och centrumbildningar

 

Universitetsgemensamma webbplater:

Forskningsstrategiska rådet, FOSTRA
FOSTRA arbetar för att stärka kvaliteten i forskning vid universitetet.

Till FOS kan du vända dig om du är intresserad av att samarbeta med Umeå universitet.
Ingrid Söderbergh
2020-11-09