Personalfrågor

Här finner du dokument och blanketter som rör personalfrågor.

Kontaktinformation

Gabrielle Grahl,
personalsekreterare
Telefon: 090-786 53 48
Mobil: 070-540 76 14
E-post: gabrielle.grahl@umu.se

 

Kontaktinformation

Ulrika Olofsson,
personalsekreterare
Telefon: 090-786 63 23
Mobil: 070-284 08 83
E-post: ulrika.olofsson@umu.se

 

Ingrid Söderbergh
2019-05-17