Personalfrågor

Här finner du dokument och blanketter som rör personalfrågor.

Facklig samverkan

Datum för FSG, ht 2020

Datum för FSG, vt 2020

Korta läraranställningar

Annonsmall - kort läraranställning

Regler för förenklat sakkunnigförfarande

Postdoktorsärenden

Handläggningsordning vid anställning och stipendium postdoktor

Mall postdoktorsannonser, anställning svenska

Mall postdoktorsannonser, anställning engelska

Mall postdoktorsannonser, stipendium svenska

Mall postdoktorsannonser, stipendium engelska

Lektorsärenden

Anhållan om utlysning av läraranställning - formulär

Anställningsprofil universitetslektor (även adjungerad) – formulär

Anställningsprofil konstnärlig grund universitetslektor (även adjungerad) – formulär

Lektorsbefordran - ansökningsmall

Promotion to Senior Lecturer – template

Biträdande universitetslektorsärenden

Anställningsprofil biträdande lektor - formulär

Anhållan om utlysning av läraranställning - formulär

Docentärenden

Docent - riktlinjer för antagande

Instructions for appointment as Docent

Professorsärenden

Anhållan om utlysning av läraranställning - formulär

Anställningsprofil professor (även gäst och adjungerad) – formulär

Anställningsprofil konstnärlig grund professor (även gäst och adjungerad) – formulär

Professorsbefordran - riktlinjer

Promotion to Professor - guidelines

Professorsbefordran - ansökningsmall

Promotion to Professor Template

Checklistor

Checklista anställningsavtal beslut prefekt

Checklista anställningsavtal beslut rektor dekan

Checklista inför rektors beslutsmöte – anställningsärenden

Checklista ledigheter

Handläggningsordningar

Här hittar du fakultetens handläggningsordningar rörande personalfrågor

Här hittar du universitetets regelverk rörande personalfrågor

Ansökningsanvisningar

Anvisningar – bedömningsgrunder vid läraranställning (Dnr FS 1.1-888-18)

UmU ansökningsmall 2020

Kontaktinformation

Gabrielle Grahl,
personalsekreterare
Telefon: 090-786 53 48
Mobil: 070-540 76 14
E-post: gabrielle.grahl@umu.se

 

Kontaktinformation

Ulrika Olofsson,
personalsekreterare
Telefon: 090-786 63 23
Mobil: 070-284 08 83
E-post: ulrika.olofsson@umu.se

 

Ingrid Söderbergh
2020-11-24