Utbildning på grund och avancerad nivå

Kontaktinformation

Fredrik Georgsson, utbildningsledare
Telefon: 090-786 54 79
Mobil: 070-242 10 99
E-post: fredrik.georgsson@umu.se

Kontaktinformation

Susanne Vikström,
utbildningsledare
Telefon: 090-786 94 71
Mobil: 070-630 06 54
E-post: susanne.vikstrom@umu.se

Ingrid Söderbergh
2017-08-11