Enheten för externa relationer

Vi erbjuder stöd i frågor som rör samverkan och forskningsfinansiering till universitetets ledning, fakulteter, institutioner, forskare, lärare och administratörer.

Som namnet antyder fungerar Externa relationer också som en ingång för företag, organisationer och myndigheter som vill samarbeta med våra forskare, lärare och studenter här vid Umeå universitet. 
 

Vi kan bland annat hjälpa till med att:

 • utveckla och genomföra olika samverkansaktiviteter
 • skapa mötesplatser för forskare och samhälle, studenter och näringsliv etc.
 • nå externa kontakter och nätverk
 • stärka dina chanser till att få forskningsfinansiering
   

Organisation

Enheten för externa relationer är indelad i två verksamhetsområden, Samverkan och Forskningsfinansiering (Grants Office).  

Samverkan

Vår del av Externa relationer är universitetets gemensamma funktion för samverkan. Vi stödjer och tar initiativ till utveckling av: 

 • Utbildningssamverkan
  i form av exempelvis Co-op, praktik och externa examensarbeten
 • Forskningssamverkan
  bl.a. genom workshops om hur man beskriver samhällsnyttan i sin forskning och kontaktpersoner på varje fakultet
 • Mötesplatser
  som till exempel AIMday och Räkmacka
 • Strategiska partnerskap
  med Volvo Lastvagnar, Umeå kommun, Region Västerbotten och Örnsköldsviks kommun

Hitta våra medarbetare i personalkatalogen

Forskningsfinansiering

Grants Office ger forskare och administratörer stöd i frågor som rör såväl nationell som internationell forskningsfinansiering. Vi kan hjälpa till med:

 • Information om aktuella utlysningar
 • Rådgivning och idéutveckling
 • Stöd till att skriva ansökningar
 • Budget och kontrakt  
 • Ekonomiadministration under projekttiden
 • Rådgivning vid revision av projekt
 • Mallar och stöddokument

Hitta våra medarbetare i personalkatalogen

Hitta oss

Vi finns på plan 5 i Universitetsledningshuset. 

Hitta hit: Karta

Medarbetare: Personalkatalogen

Enhetschef: Hans-Olov Byquist

Lena Holmberg
2019-03-18