ITS, IT-stöd och systemutveckling

Enheten stöttar utbildning och forskning genom IT-stöd med hög verksamhetsnytta. Vår mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som hjälp skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd.

Med över 200 medarbetare och konsulter är vi Norrlands största verksamhet inom IT.

Vi utvecklar, förvaltar och driftar IT-system för universitet och högskolor i Sverige. Uppdragen kommer bland annat från andra universitet och högskolor, landsting och forskare.

De nationella systemen för utbildningsadministration, Ladok och NyA (antagning.se) är två av våra största uppdrag. Vi har även samarbetsuppdrag med andra organisationer inom offentlig sektor i Sverige och internationella partners.

Så kan vi hjälpa och stötta

Forskningsstöd

Vi kan hjälpa dig med olika typer av IT-stöd i forskningssammanhang. Det kan handla om hur du samlar in data, hur ni kommunicerar på ett säkert sätt inom forskningsgruppen, säkerställa att informationen är säker och har backup.

Vi har många IT-tjänster som kan hjälpa dig, men vi utvecklar gärna också nya tillsammans med dig beroende på dina behov.

Vi har utvecklat appar och webbplatser tillsammans med forskare, vi utvecklar och förvaltar olika typer av forskningsregister. I vår drifthall erbjuder vi även både möjlighet för en egen server med höga krav på både tillgänglighet och IT-säkerhet, men också tjänster som fillagring med backup.

Många av våra tjänster finns att läsa om i vår tjänstekatalog både här på vår egen webb, men också på Umeå universitets intranät Aurora (kräver inloggning).
Vi kan hjälpa dig på många sätt - kontakta oss!

Ibland passar inte våra bastjänster i din situation. Då kan vi behöva prata om vad du behöver hjälp med och på vilket sätt. Vi har en bred kompetens i allt från hur du startar upp ett IT-projekt till hur du förvaltar det som blev slutresultatet.

Utbildningsstöd

Oavsett om du behöver IT-stöd i din undervisning eller ett särskilt system eller lösning för något som rör dig och din undervisning mer specifikt kan vi hjälpa dig.

Tillsammans med bland annat IT-enheten och UPL vidareutvecklar och förvaltar vi några av universitetets lärplattformar. Vi har även lösningar för VFU-hantering och en hel del annat.

Läs mer om våra tjänster på www.its.umu.se 

Bastjänster

ITS erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster. Vi erbjuder behovsanpassade lösningar och tjänster för din verksamhet.

Vi erbjuder tjänster inom systemutveckling, projektledning, kundstöd, servertjänster, upphandling och inköp av IT-utrustning och mycket annat.

Våra kunskaper om offentlig sektor i allmänhet och högskolesektorn i synnerhet ger oss en särställning i förmågan att kunna bedöma om och hur IT-lösningar kan bidra till utveckling och effektivisering av din verksamhet och dess olika processer.

Exempel på några av ITS produkter och tjänster
IT-stöd
Backup
Filyta
IT-säkerhet
Klienthantering PC
Programförmedling
Standardinstallation PC
Upphandling och inköp
Wisum

Fler av ITS tjänster finns beskrivna i IT-tjänstekatalogen

 

Organisation

ITS är indelad i fem områden. Läs mer om vår verksamhet under respektive område.

Drift

Inom verksamhetsområdet drift återfinns allt från serverhallarna och alla de tjänster som ITS erbjuder inom detta område till nätdriften och den drift och underhåll som ITS gör av Umeå universitets fasta och trådlösa nätdrift.

Kundservice

Inom kundservice hjälper vi och utvecklar kunden inom it. Vi utbildar både i grundläggande personaldatorkunskap, vägledning och användarstöd.

Ledningsstöd och gemensam administration

Detta är det interna stödet till övriga ITS. Här samlas medarbetare som arbetar inom ekonomi, personal, it-infrastruktur samt kommunikation.

Systemutveckling

Systemutveckling är det största området inom ITS. Som namnet antyder så arbetare vi mycket med ny- och vidareutveckling, men ägnar oss även åt förvaltning av de lösningar vi byggt.

Upphandling och inköp

Vi tillhandahåller kvalificerad rådgivning vid val av IT-produkter, genomför beställningar samt svarar för underhåll och uppdatering av beställningsverktyget Wisum.

Hitta oss

Våra lokaler finns i MIT-huset och Naturvetarhuset.

Medarbetare: Personalkatalogen

Enhetschef: Ali Foroutan-Rad

Håll dig uppdaterad!

Servicedesk

Behöver du hjälp eller har en fråga som rör din datorarbetsplats, universitetets gemensamma IT-system eller nät?

Kontakta Servicedesk - IT-support för dig som anställd vid Umeå universitet

https://www.servicedesk.its.umu.se/

Anja Axelsson
2018-09-07