Kommunikationsenheten

Enheten ansvarar för övergripande kommunikationsinfrastruktur, samordnar gemensamma kommunikationsaktiviteter och erbjuder uppdragstjänster.

Universitetsövergripande kommunikationsinfrastruktur innefattar externwebben umu.se, intranätet Aurora, studentwebb, tidningsprodukter, medierelationer, grafisk profil och mediebank.

För mer detaljerad information om Kommunikationsenhetens verksamhet, gå vidare till rubriken Organisation nedan. 

Så stöttar vi till att kommunicera

Kommunikationsenheten ska stötta universitetet att kommunicera på ett enhetligt, kvalitativt och mottagaranpassat sätt. 

Vi ger riktlinjer och rekommendationer

Kommunikationsenheten har tagit fram en kommunikationshandbok för medarbetare och chefer vid Umeå universitet.

Vid frågor om hur kommunikationsinsatser ska utföras och utformas, undersök vad som står i handboken till att börja med.

Vi ger råd och är tillgängliga för konsultation

Har du behov av stöd till att planera din kommunikation, kontakta i första hand en kommunikatör vid din fakultets kansli respektive universitetsförvaltningens kommunikatör.

Behöver du mer specialiserad rådgivning kan du vända dig till Kommunikationsenheten. Läs mer under rubriken Organisation för att hitta fram till rätt område och person inom enheten eller kontakta Kommunikationsenheten.

Vi erbjuder kommunikationstjänster till interna kunder

För interna köp av kommunikationstjänster, vänd dig till Inhousebyrån. Läs mer om Inhousebyråns tjänsteutbud under Organisation nedan.

Vi ger stöd vid externa köp av kommunikationstjänster

Kommunikationsenheten ansvarar för avtalsförvaltning av upphandlade tjänster inom kommunikationsområdet.

Läs mer om köp av kommunikationstjänster: Kommunikationshandboken.
Vid frågor om upphandlade leverantörer och att köpa kommunikationstjänster: Kontakta kommunikationsenheten

Organisation

Kommunikationsenheten är indelad i fem områden. Läs mer om vår verksamhet under respektive område. 

Inhousebyrån

Inhousebyrån utför produktion av kommunikationsmaterial på uppdrag från interna beställare. Området ansvarar också för Umeå universitets grafiska profil. 

Köp av kommunikationstjänster
Beställning av informationsmaterial
Grafisk profil

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Redaktionell kommunikation

Området skapar och planerar redaktionellt innehåll, samordnar medierelationer och ansvarar för centrala digitala kanaler som externwebbens startsida och Umeå universitets närvaro i sociala medier.

Presskontakter
Översättningar
Sociala medier
Forskningskommunikation
Beställning av Aktum

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Webb och kommunikationsstöd

Området ansvarar för innehålls- och webbförvaltning av umu.se och Aurora, Mediabanken samt ger kommunikationsstöd till universitetsförvaltningen.

Aurora
Interna kommunikationskanaler
Mediabanken

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Studentrekrytering och studentkommunikation

Området koordinerar arbetet med nationell studentrekrytering och studentkommunikation till antagna studenter.

Studentrekrytering

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Event och besök

Området producerar de akademiska högtiderna, Kultur på Campus, guidade turer, med mera.

Akademiska högtider
Kultur på campus
Campusguidning

Hitta medarbetare i personalkatalogen

 

Hitta oss

Våra lokaler finns på plan 4 i Samverkanshuset och på plan 2 i Förvaltningshuset. 

Hitta hit: Karta

Medarbetare: Personalkatalogen

Enhetschef: Gunilla Stendahl

Ny webb 2018

Under 2018 arbetar Kommunikationsenheten också med att förnya universitetets webbplats. Läs mer om det arbetet: Ny webb för Umeå universitet.

Magdalena Munther
2018-09-07