Personalenheten

Enheten har ansvar för att samordna och utveckla Umeå universitets arbetsgivarpolitiska arbete och att säkerställa myndighetens arbetsgivaransvar.

Personalenheten är ett övergripande strategiskt och operativt stöd i HR-frågor till ledning och chefer och vi ansvarar för universitetets löneadministration.

Särskilda ansvarsområden

 • Vi ansvarar för att informera och utbilda chefer, medarbetare, personalfunktioner och arbetsmiljöombud i frågor som rör HR-området.
 • Personalenheten ansvarar för för utbildning och samverkan med studenter i frågor kring lika villkor och psykosocial arbetsmiljö.
 • Enheten är systemägare för universitetets HR-system.

Organisation 

Enheten består av två avdelningar: Löneadministration (LA) och Personal och organisationsutveckling (POU).

Personalchef är Lars Nordlander och biträdande personalchef är Ann-Christin Edlund.

Löneadministration 

Löneadministrationen (LA) arbetar främst med löneadministrativa uppgifter.
Här hittar du information om vem som är din lönespecialist

I avdelningens uppdrag ingår:

 • löneadministration inklusive reseadministration
 • att tolka och implementera förändringar i avtal och regler inom det löneadministrativa området
 • informera och besluta om utvecklingsåtgärder i system, rutiner och processer avseende löneadministration
 • utbetalning av stipendier
 • hantering av försäkringar
 • skattehantering inklusive utbetalning av ersättning till utländska medarbetare (SINK-skatt – länk till sida om SINK)
 • forskarskatt (länk)
 • utbildning, utveckling, systemadministration och support i Primula och PASS (länkar)
 • NOR – nit och redlighet i rikets tjänst(länk)

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Personal och organisationsutveckling

Personal och organisationsutveckling (POU) arbetar främst som ett strategiskt stöd i HR-frågor till ledning och verksamhet.

I avdelningens uppdrag ingår:

 • Kompetensförsörjning – medarbetare och ledare (länk)
 • Lönebildning och övriga anställningsvillkor (länkar)
 • Lika villkor och jämställdhetsintegrering (länk)
 • Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering (länkar)
 • Omställning/avveckling (länk)
 • Ledarutveckling (länk) samt seminarier för chefer och HR-stöd
 • Gemensam introduktionsutbildning för nyanställda (länk)
 • Personalspecialistfunktion för förvaltningen och övriga gemensamma enheter
 • Stöd vid rekrytering och mottagning av internationella medarbetare, International Staff Support (ISS) (länk)
 • Försäkring vid stationering utomlands, URA-försäkring (länk)
 • Utbildning, utveckling och support i BPS, bemanningsplaneringsystemet, och i Varbi, e-rekryteringssystemet (länkar)

Hitta medarbetare i personalkatalogen och se vem som arbetar med vilket område

HR-nätverket

Vi har ett HR-nätverk som träffas ungefär 2 gånger per termin. På nätverksträffarna informerar vi om nyheter, arbetssätt och processer inom HR-arbetet vid universitetet. Alla som arbetar som HR-stöd är välkomna att delta. Läs mer om HR-nätverket och anmäl dig till träffar här: HR-nätverkets samarbetsyta 

Hitta oss

Våra lokaler finns på plan 4 i Förvaltningshuset. 

Medarbetare: Personalkatalogen 

Enhetschef/Personalchef: Lars Nordlander

 

Maila oss på Personalenheten

Vem är min lönespecialist?

Jonas Lidström
2019-09-05