Personalenheten

Enheten har ansvar för att samordna och utveckla Umeå universitets arbetsgivarpolitiska arbete och att säkerställa myndighetens arbetsgivaransvar.

Personalenheten är ett övergripande strategiskt och operativt stöd i HR-frågor till ledning och chefer och vi ansvarar för universitetets löneadministration.

Särskilda ansvarsområden

 • Vi ansvarar för att informera och utbilda chefer, medarbetare, personalfunktioner och arbetsmiljöombud i frågor som rör HR-området.
 • Personalenheten ansvarar för för utbildning och samverkan med studenter i frågor kring lika villkor och psykosocial arbetsmiljö.
 • Enheten är systemägare för universitetets HR-system.

Organisation 

Enheten består av två avdelningar: Löneadministration (LA) och Personal och organisationsutveckling (POU).

Personalchef är Lars Nordlander och biträdande personalchef är Malin Degerman.

Löneadministration 

Löneadministrationen (LA) arbetar främst med löneadministrativa uppgifter.
Här hittar du information om vem som är din lönespecialist

I avdelningens uppdrag ingår:

 • löneadministration inklusive reseadministration
 • att tolka och implementera förändringar i avtal och regler inom det löneadministrativa området
 • informera och besluta om utvecklingsåtgärder i system, rutiner och processer avseende löneadministration
 • utbetalning av stipendier
 • hantering av försäkringar
 • skattehantering inklusive utbetalning av ersättning till utländska medarbetare (SINK-skatt – länk till sida om SINK)
 • forskarskatt (länk)
 • utbildning, utveckling, systemadministration och support i Primula och PASS (länkar)
 • NOR – nit och redlighet i rikets tjänst(länk)

Hitta medarbetare i personalkatalogen

Personal och organisationsutveckling

Personal och organisationsutveckling (POU) arbetar främst som ett strategiskt stöd i HR-frågor till ledning och verksamhet.

I avdelningens uppdrag ingår:

 • Kompetensförsörjning – medarbetare och ledare (länk)
 • Lönebildning och övriga anställningsvillkor (länkar)
 • Lika villkor och jämställdhetsintegrering (länk)
 • Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering (länkar)
 • Omställning/avveckling (länk)
 • Ledarutveckling (länk) samt seminarier för chefer och HR-stöd
 • Gemensam introduktionsutbildning för nyanställda (länk)
 • Personalspecialistfunktion för förvaltningen och övriga gemensamma enheter
 • Stöd vid rekrytering och mottagning av internationella medarbetare, International Staff Support (ISS) (länk)
 • Försäkring vid stationering utomlands, URA-försäkring (länk)
 • Utbildning, utveckling och support i BPS, bemanningsplaneringsystemet, och i Varbi, e-rekryteringssystemet (länkar)

Hitta medarbetare i personalkatalogen och se vem som arbetar med vilket område

HR-nätverket

Vi har ett HR-nätverk som träffas ungefär 2 gånger per termin. På nätverksträffarna informerar vi om nyheter, arbetssätt och processer inom HR-arbetet vid universitetet. Alla som arbetar som HR-stöd är välkomna att delta. Läs mer om HR-nätverket och anmäl dig till träffar här: HR-nätverkets samarbetsyta 

Hitta oss

Våra lokaler finns på plan 4 i Förvaltningshuset. 

Medarbetare: Personalkatalogen 

Enhetschef/Personalchef: Lars Nordlander

 

Maila oss på Personalenheten

Vem är min lönespecialist?

Jonas Lidström
2020-01-23