Facklig samverkan

Umeå universitet och de kollektivavtalsslutande fackliga organisationerna Saco-S, OFR/S, och SEKO har slutit ett samverkansavtal som syftar till att parterna ska ha en god dialog, känna delaktighet och arbeta för en god arbetsmiljö. Avtalet innebär för Universitetsförvaltningens del att det finns en förvaltningsgemensam samverkansgrupp (FSG) som träffas en till två gånger per månad. Förutom representanter från de fackliga organisationerna deltar en verksamhetsområdeschef alternativt universitetsdirektören som ordförande, samt Linda Björklund från Personalenheten som sammankallande och sekreterare. Till mötena kan även chefer inom förvaltningen kallas, för att föredra sina ärenden.

De ärenden som behandlas på FSG är t ex:

 • förvaltningsövergripande frågor såsom budget, planering och uppföljning
 • större verksamhetsförändringar
 • förslag till anställningar av T/A-personal
 • arbetsmiljöfrågor
 • jämställdhetsfrågor
 • likabehandlingsfrågor

Vissa möten har även särskilda teman. Om parterna inte kan nå samsyn i en fråga kan ärendet föras vidare till den centrala samverkansgruppen (CSG) eller till en MBL-förhandling. Mer information om facklig samverkan finns här.

FSGs mötestider, ordföranden och teman under 2019 är:

 • 17 januari kl. 10-12, ordförande Caroline Sjöberg
 • 31 januari kl. 10-12, ordförande Infrastruktur, sjukfrånvaro, återrapportering audit
 • 14 februari kl. 10-12, ordförande Chatarina Larson, mertid/övertid
 • 28 februari kl. 10-12, ordförande Peder Tjäderborn, arvodering, besök av enhetschef
 • 14 mars kl. 10-12, ordförande Ali Foroutan-Rad, VB, återrapportering audit
 • 28 mars kl. 10-12, ordförande Caroline Sjöberg, lika villkor, värdegrund
 • 11 april kl. 10-12, ordförande Per Ragnarsson, besök av enhetschef
 • 25 april kl. 10-12, ordförande Chatarina Larson, besök av enhetschef, återrapportering audit
 • 9 maj kl. 10-12, ordförande Richard Olsson, besök av enhetschef
 • 23 maj kl. 10-12, ordförande Caroline Sjöberg, handlingsplan NMI
 • 10 juni kl. 10-12, ordförande Ali Foroutan-Rad, besök av enhetschef
 • 20 juni kl. 10-12, ordförande Per Ragnarsson
 • 29 augusti kl. 10-12, ordförande Peder Tjäderborn, kompetensförsörjning
 • 12 september kl. 10-12, ordförande Chatarina Larson, besök av enhetschef
 • 26 september kl. 10-12, ordförande Caroline Sjöberg, lika villkor
 • 10 oktober kl. 10-12, ordförande Peder Tjäderborn, besök av enhetschef
 • 24 oktober kl. 10-12 ordförande Caroline Sjöberg, budget
 • 7 november kl. 10-12, ordförande Per Ragnarsson
 • 21 november kl. 10-12, ordförande Caroline Sjöberg, budget
 • 5 december kl. 10-12, ordförande Chatarina Larson, besök av enhetschef
 • 19 december kl. 10-12, ordförande Richard Olsson
Inger Duchek
2019-01-09