Viktiga datum för universitetsförvaltningen

Nedan visas de mötes-, inrapporterings- och dialogdatum som gäller inom Universitetsförvaltningen vårterminen 2020. Även mötestider för RADON och kanslichefsgruppen ingår i listan över viktiga datum nedan.

Inrapporterings- och dialogdatum vid Universitetsförvaltningen

3-14 september
Dialog med Universitetsdirektör angående budget och verksamhetsplanering 2021
. Tidpunkter till respektive VO skickas via mötesinbjudan.

18 september: Prognos 2, 2020

30 september: Checklista interna styrning och kontroll.
Enhetschefer fyller i checklista och skickar till VO-chef. 

2 oktober kl 9-11.30: Ekonomi och verksamhetsuppföljning. Varje enhetschef presenterar enhetens ekonomi och verksamhet.

13 oktober, kl 15-16: Dialog med Universitetsledningen. Deltar gör VO-chefer. 

14 oktober, kl 13-15: Genomgång budget och VP för universitetsförvaltningen. Deltar gör VO-chefer och enhetschefer.

26 november, kl 14-17: Prefekt- och chefsträff. Deltar gör VO-chefer och enhetschefer. Informationsmöte för prefekter och chefer.

11 december: Budget 2021 fastställd. Enhetschefer.

11 december: VP 2021 fastställd. Enhetschefer.

Mötestider för förvaltningens enhetschefer

Torsdag 17/9 kl. 8-9
Torsdag 1/10 kl. 8.30-10
Torsdag 15/10 kl. 8.30-10
Torsdag 29/10 kl. 8.30-10
Torsdag 12/11 kl. 8.30-10
Torsdag 26/11 kl. 8.30-10
Torsdag 10/12 kl. 8.30-10

Mötestider för RADON

RADON – det strategiska rådet för administration. Består av kanslichefer, förvaltningens ledningsgrupp (universitetsdirektör, verksamhetsområdeschefer och verksamhetscontroller), administrativ chef Universitetsbiblioteket och enhetschef för Planeringsenheten.

Höstterminen 2020
torsdag 17/9 kl. 9.15-11.45
tisdag 20/10 kl. 14.30-16.45
måndag 9/11 kl. 13.15-14.55
måndag 7/12 kl. 13.15-14.55

 

Mötestider för kanslichefsgruppen

Måndag 28 september kl. 13.15-14.55
Måndag 12 oktober kl. 13.15-14.55
Måndag 26 oktober kl. 13.15-14.55
Måndag 23 november kl. 13.15-14.55

Kanslichefer från samtliga fakulteter och Lärarhögskolan deltar, samt universitetsdirektör och enhetschef för Planeringsenheten.

Mötestider FSG

Höstterminen 2020

Datum

Tid

Ordförande

Tema

24 augusti (tisdag) 13-15 Per Ragnarsson  
10 september 10-12 Per Ragnarsson  
24 september 10-12 Per Ragnarsson  
8 oktober 10-12 Per Ragnarsson  
22 oktober 10-12 Per Ragnarsson  
4 november (onsdag) 10-12 Per Ragnarsson  
19 november 10-12 Per Ragnarsson  
3 december 10-12 Per Ragnarsson  
17 december 10-12 Per Ragnarsson  

Vårterminen 2021

Datum Tid Ordförande Tema
14 januari 8.15-10.00 Per Ragnarsson  
28 januari 10:00-12:00 Per Ragnarsson  
11 februari 8.15-10.00 Per Ragnarsson  
25 februari 10:00-12:00 Per Ragnarsson  
11 mars 10:00-12:00 Per Ragnarsson  
25 mars 10:00-12:00 Per Ragnarsson  
8 april 10:00-12:00 Per Ragnarsson  
22 april 10:00-12:00 Per Ragnarsson  
6 maj 10:00-12:00 Per Ragnarsson  
20 maj 10:00-12:00 Per Ragnarsson  
3 juni 10:00-12:00 Per Ragnarsson  
17 juni 10:00-12:00 Per Ragnarsson  
24 juni 10:00-12:00 Per Ragnarsson  
Anja Axelsson
2020-09-25