Viktiga datum för universitetsförvaltningen

Nedan visas de mötes-, inrapporterings- och dialogdatum som gäller inom Universitetsförvaltningen vårterminen 2020. Även mötestider för RADON och kanslichefsgruppen ingår i listan över viktiga datum nedan.

Inrapporterings- och dialogdatum vid Universitetsförvaltningen

21 februari: verksamhetsområdenas underlag för budget 2020 samt underlag för dialoger skickas in. 

28 februari: enheternas bokslut och verksamhetsberättelser för 2019 skickas in. 

3 mars: dialog med VO Infrastruktur och Planering och utredning. Deltar gör VO-chefer och eventuellt enhetschefer. 

3 mars: dialog med budgetchef om IT-investeringar. Deltar gör VO-chef IT.

4 mars: dialog med VO IT. Deltar gör VO-chef IT och eventuellt områdeschefer. 

5 mars: dialog med VO Verksamhetsstöd och Ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor. Deltar gör VO-chefer och eventuellt enhetschefer.

9 mars: dialog med ledningsgruppen om IT-investeringar. Deltar gör VO-chef IT.

19 mars: dialog med budgetchef om lokaler. Deltar gör Fastighetschef. 

24 mars: dialog med universitetsledning. Deltar gör VO-chefer. 

26 mars: Prefekt- och chefsträff. Deltar gör enhetschefer. 

27 mars: Chefsseminarium tillitsbaserad styrning och ledning. Deltar gör enhetschefer och områdeschefer. 

20 maj: prognos 1 2020 skickas in.

27 maj: samråd arbetsmiljö. Deltar gör fastighetschef, personalchef.

Mötestider för förvaltningens ledningsgrupp

torsdag 23/1 kl. 10-13
fredag 7/2 kl. 13-15
fredag 21/2 kl. 9.30-11.30
fredag 6/3 kl. 9.30-11.30
fredag 20/3 kl. 9.30-11.30
fredag 3/4 kl. 9.30-11.30
måndag 27/4 kl. 8-10
fredag 8/5 kl. 9.30-11.30
onsdag 27/5 kl. 10-12
fredag 12/6 kl. 9.30-11.30

Mötestider för RADON

RADON – det strategiska rådet för administration. Består av kanslichefer, förvaltningens ledningsgrupp (universitetsdirektör, verksamhetsområdeschefer och verksamhetscontroller), administrativ chef Universitetsbiblioteket och enhetschef för Planeringsenheten.

ht
måndag 17/8 kl. 13.15-15.15
onsdag 16/9-torsdag 17/9 internat
måndag 19/10 kl. 13.15-15.15
måndag 16/11 kl. 13.15-15.15
måndag 14/12 kl. 13.15-15.15

 

Mötestider för kanslichefsgruppen

Kanslichefsgruppen (KC) har möten varje måndag kl. 13.15-14.45, förutom de måndagar en gång i månaden som RADON har möten. Kanslichefer från samtliga fakulteter och Lärarhögskolan deltar, samt universitetsdirektör och enhetschef för Planeringsenheten.

Mötestider FSG

Datum

Tid

Ordförande

Tema

24 augusti (tisdag) 13-15 Per Ragnarsson Planering tema
10 september 10-12 Per Ragnarsson  
24 september 10-12 Per Ragnarsson  
8 oktober 10-12 Per Ragnarsson  
22 oktober 10-12 Per Ragnarsson  
4 november (onsdag) 10-12 Per Ragnarsson  
19 november 10-12 Per Ragnarsson  
3 december 10-12 Per Ragnarsson  
17 december 10-12 Per Ragnarsson  
4 juni 10-12 Per Ragnarsson  
18 juni 10-12 Per Ragnarsson  
Anja Axelsson
2020-06-26