Lön

Lönesättningen ska säkerställa att skillnader i lön enbart beror på skillnader i arbetsuppgifternas svårighetsgrad, kompetens, prestation och uppnådda resultat.

Som anställd ska du veta på vilka grunder din lön sätts och vad du kan göra för att påverka den. Din lön kan förändras

  • när du anställs
  • vid den årliga lönerevisionen.

Du kan även få förändrad lön om du får stora förändringar i dina arbetsuppgifter. Det är då personalchefen som tar beslutet.

Din lön ska relatera till de arbetsuppgifter som ligger inom din anställning. Lönetillägg får endast användas för:

  • tidsbegränsade uppdrag under särskilda förhållanden, exempelvis tidsbegränsade chefsuppdrag
  • tidsbegränsade uppdrag med arbetsuppgifter av betydligt högre svårighetsgrad än din normala anställning.

Eventuella lönetillägg beslutas av dekan, universitetsdirektör eller personalchef.

Läs mer om lönerevision, lönesättning och individuella lönesamtal under respektive rubrik, eller i Umeå universitets lönepolicy.

Läs mer om interna köp och försäljning (interna timkostnader).

Lönespecialister

Elizabet Westerlund
2022-03-11